PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Stupne závažnosti erektívnej dysfunkcie


Definícia erektívnej dysfunkcie :

O erektívnej dysfunkcii hovoríme vtedy, keď minimálne šesť mesaicov trvá neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu na uspokojivú sexuálnu aktivitu.
Uspokojivý sex nie je presne definovaný a každý jednotlivec vníma mieru sexuálneho uspokojenia individuálne. To, čo je pre niekoho úplne uspokojivý sex, niekto iný môže považovať za absolútne nedostatočný. Pri erektívnej dysfunkcii hovoríme o nedostatočne rýchlej a tvrdej erekcii, ktorá je potrebná na uskutočnenie pohlavného aktu, teda nie o tom, či erekcia vydrží hodinu alebo 5 minút. S ohľadom na túto skutočnosť je možné závažnosť erektívnej dysfunkcie rozdeliť na niekoľko stupňov.

Najrozčírenejšia skupina

Bezproblémová erekcia vo svojej podstate neexistuje, avšak dá sa povedať, že väčšina (najpočetnejšia skupina mužov) problém s erekciou nemá. Muži tejto skupiny dosiahnu pravidelnú erekciu bez väčších problémov bežnou stimuláciou. Ich erekcia je dostatočne tvrdá, aby mohlo dôjsť k imisii (zavedeniu penisu do pošvy). Nemajú výraznejší problém erekciu udržať až do okamžiku orgazmu - vyvrcholenia. Pravidlom sú ranné erekcie, ktoré sú významným faktorom k udržaniu dobrej schopnosti erekcie pravidelným prekrvovaním toporivých teliesok v penise.

Mierne problémy s erekciou

Najmenej závažný stupeň erektívnych porúch je charakterizovaný len príležitostným, ale opakovaným zlýhaním erekcie. Patria sem prípady, kedy k erekcii síce dôjde, ale v priebehu styku sa ju nepodarí udržať až do vyvrcholenia (nemyslýme na vyvrcholenie partnerky). Najtypickejšie pre túto skupinu mužov je, e nemajú problém s erekciou pravidelne, ale dá sa vystopovať, že k poruchám erekcie dochádza len v určitých situáciách alebo s konkrétnou partnerkou. Často sú to poruchy erekcie zapríčinené psychikou, napr. pokiaľ je muž po dlhší čas v enormnom pracovnom strese alebo si našiel novú sexuálnu partnerku, po ktorej dlho túžil, a pred ktorou sa chce ukázať. Tieto problémy sa môžu opakovať, pretože ak muž raz neuspeje, cíti sa sklamaný zo svojho zlýhania a podvedomo sa bojí ďalšej situácie, kedy mu môže hroziť ďalší neúspech. V takýchto situáciách je rozumné neodložiť riešenie problému tým, že sa zníži frekvencia sexuálnej aktivity, ale je rozumné si s partnerkou tento problém ujasniť a snažiť sa nemyslieť na možnosť opätovného zlýhania.

Stredne ťažká erektívna dysfunkcia

Mužom sa často stáva, že nedosiahnu dostatočne tuhú erekciu na uskutočnenie sexuálnej aktivity alebo ich erekcia nevydrží a ochabne ešte pre orgazmom. Tieto poruchy sa prejavujú pravidelne, neobmedzujú sa len na vybrané partnerky alebo situácie. Pokiaľ takýto problém trvá viac ako šesť mesiacov, je to vážny dôvod na návštevu lekára. Poruchy erekcie totiž môžu byť prvým signálom iného, dosiaľ neznámeho, často veľmi závažného ochorenia (ischemická choroba srdca, predzvesť infarktu).

Výrazné problémy s erekciou

Pri obmedzenej schopnosti dosiahnuť erekciu, nie to ešte ju udržať, hovoríme o ťažkej erektívnej dysfunkcii. K erekcii dostatočne tvrdej na uskutočnenie sexuálnej aktivity prakticky nedochádza, muži sú tým veľmi psychicky deprimovaní, čo ešte viac negatívne vplýva na schopnosť erekcie. Veľmi často to zapríčiňuje závažné cievne ochorenie, prípadne iné ochorenie, ktoré sa podieľa na takejto erektívnej dysfunkcii. Liečba poruchy erekcie a liečba základného ochorenia je nutná.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI