PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Ako postupovať pri návrate k normálnemu sexuálnemu životu

sex-2

 

Sexuálny život je vždy záležitosťou dvoch ľudí, preto by riešenie všetkých eventuálnych problémov malo prebiehať na základe vzájomnej diskusie a kooperácie. Takýto postup odbúra stres postihnutého ochorením a zároveň prispeje k ešte silnejšiemu zblíženiu sa páru.

 


Ako na to ?

 

  • Zvoľte vhodný čas, kedy ste obaja oddýchnutí, v kľude a v dobrej nálade – napr. počas dní voľna, hneď ráno po prebudení, kedy ste oddýchnutí a nemusíte sa nikam ponáhľať.
  • Je vhodné počkať dve až tri hodiny po jedle, pretože počas trávenia jedla je veľké množstvo krvi v tráviacom systéme, srdce sa bude viac namáhať jej pre-čerpávaním – krv bude chýbať inde.
  • Ideálne je, aby ste si vybrali kľudné miesto, kde nehrozí vyrušovanie – samozrejme, že ideálne je bezpečie domova.
  • Pokiaľ vám to lekár predpísal, užite pred samotným pohlavným stykom príslušné lieky – môžu to byť lieky posilňujúce činnosť srdca, alebo lieky brániace preťaženiu srdca, alebo lieky zlepšujúce sexuálne funkcie (napr. erek-ciu u mužov).
  • Pri väčšine pacientov po infarkte myokardu (záleži na rozsahu poškodenia srdcového svalu), nie je nutné meniť spôsoby sexuálneho správania sa, ktoré páru vyhovovali v období pred infarktom. V niektorých prípadoch je nutné hľadať takú pozíciu, ktorá chorému spôsobuje menej ťažkostí a problémov.
  • U chorých po prekonaní operácie srdca, môže byť počas liečenia rany na hrudi (bolesti v rane), vhodnejšia poloha na boku alebo na chrbte.
  • Ak máte problém s dýchaním, pravdepodobne vám bude lepšie vyhovovať poloha vsede (tvárou oproti sebe).
  • Niektoré páry, ktoré z najrôznejších dôvodov (obavy, boleti na hrudi, poruchy sexuálnych funkcií) nemôžu alebo nechcú vykonávať sexuálny styk, je možné rozvíjať uspokojivé sexuálne partnerstvo aj inými spôsobmi.
  • Pokiaľ pri sexuálnom styku pocítite problémy (pocit tlaku alebo bolesti na hrudi, v dolnej čelusti, v rukách alebo na krku, dušnosť, výrazné zrýchlenie alebo ne-pravidelný rytmus srdca), je vhodné sexuálny styk okamžite ukončiť a následne s a poradiť so svojim lekárom.
  • O všetkých problémoch, obavách a pocitoch, ktoré súvisia s vašim sexuálnym životom po infarkte alebo operácii srdca, je nutné otvorene hovoriť so svojou sexuálnou partnerkou/partnerom a spoločne hľadať riešenie.

 


 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI