PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

VPLYV FAJČENIA NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS

Kardiovaskulárne ochorenia sú, v širšom slova zmysle, všetky vrodené alebo získané choroby srdcového svalu, ciev vedúcich krv od srdca k orgánom tela (tepny, vlásočnice) a ciev vedúcich krv späť k srdcu (žily).
Často sa pojmom kardiovaskulárne ochorenia označujú len choroby srdcového svalu (srdca) a tepien, hlavne ich kôrnatením a upchávaním (uzatváraním) tepien - aterosklerózou. Ochorenia kardiovaskulárneho systému spôsobujú najčastejšie aterosklerózu srdcových tepien (vyživujúcich srdcový sval) spôsobujúcu okamžitú (infarkt myokardu) alebo postupnú (angína pectoris) nedokrvenosť srdcového svalu, nedokrvenosť mozgu (cievna mozgová príhoda-porážka) a nedokrvenosť dolných končatín.
Kardiovaskulárne ochorenia majú závažné následky, ktoré spôsobujú ťažké chvíle nie len samotnému postihnutému človeku, ale aj jeho blízkym, pretože nás môžu zabiť alebo vážne zmrzačiť. Infarkt myokardu zabíja náhle a väčšinou bez varovania (porucha srdcového rytmu, náhle roztrhnutie poškodeného srdca), ale aj postupne (zlýhanie srdca). Mozgová príhoda môže trvalo zmrzačiť človeka, pripútať ho na invalidný vozík alebo na lôžko, môže silne poškodiť schopnosť človeka rozprávať a myslieť. Pri výraznom nedokrvení dolných končatín môžeme o ne prísť. Ochorenia kardiovaskulárneho systému sú významným ochorením, pretože až 50% ľudí zomiera na následky týchto ochorení, veľká časť ľudí má z následkov kardiovaskulárneho ochorenia výrazne zníženú kvalitu života a až 80% ľudí je ohrozených ochorením na niektorú z kardiovaskulárnych chorôb.
Až v 90% sa dá kardiovaskulárnym ochoreniam predísť, avšak osveta v tejto oblasti je stále nedostatočná, ľudia nevenujú prvým príznakom ochorenia žiadnu pozornosť a väčšina si hovorí, že im sa to nemôže stať. Na náraste týchto ochorení sa výrazne podieľa zmena životného štýlu, kedy ľudia v honbe za kariérou, úspechom a blahobytom zabúdajú na svoje zdravie a ignorujú varovné signály svojho tela. Bezpodmienečnou podmienkou prevencie pred kardiovaskulárnymi ochoreniami je vlastné rozhodnutie zahájiť zdravý životný štýl, prestať fajčiť, zdravo sa stravovať, venovať sa zdravému aktívnemu pohybu, udržať si ideálnu hmotnosť a výrazne obmedziť stres v zamestnaní a rodine.
Fajčenie má negatívny vplyv na kardiovaskulárny systém ľudského tela, pretože tabakový dym obsahuje veľké množstvo jedov, ktoré môžu poškodiť srdce a cievy. Nikotín je návykovým jedom - látkou, ktorá zrýchľuje srdcový rytmus a spôsobuje dočasné zvýšenie krvného tlaku. Výrazne sa podieľa na vzniku krvných zrazenín a zapríčiňujú zúženie alebo aj úplne uzavretie krvného riečišťa (tepien, ciev). Vdychovanie cigaretového dymu výrazne znižuje množstvo kyslíku, ktoré je krv schopná dodávať srdcu a celému telu, takže srdce fajčiara sa musí omnoho viac namáhať, ale pritom dostáva menej kyslíku ako normálne (trpí ischémiou). Ischémia je spôsobená stiahnutím ciev, ktoré privádzajú okysličenú krv k srdcu. Situáciu komplikuje ešte aj tá skutočnosť, že v cigaretovom dyme sa výrazne vyskytuje kysličník uhoľnatý ( CO ), ktorý sa omnoho ľahšie viaže na hemoglobín ako kyslík (vytláča kyslík z krvi) a vzniká tzv. "dusiace sa srdce". Stiahnutie ciev spôsobí zvýšenie krvného tlaku a teda aj zvýšenie odporu v krvnom riečišti, ktorý musí srdce prekonať, aby mohlo zásobovať ľudské telo kyslíkom. Väčšina fajčiarov je postihnutá aj aterosklerózou, takže srdce sa namáha ešte viac a je celkovo menej zásobené okysličenou krvou.
Častejším ochorením ako rakovina pľúc sú cievne choroby, oveľa viac ochorení a úmrtí spôsobených fajčením predstavujú infarkty, mozgové cievne príhody a ďalšie kardiovaskulárne ochorenia. Pri rakovine platí, že čím je viac cigariet vyfajčených, tým väčšia je pravdepodobnosť prepuknutia rakoviny. Pri ochoreniach ciev platí, že aj jedna cigareta denne stačí na poškodenie ciev (predovšetkým tepien), čo vysvetľuje skutočnosť, že pasívny fajčiari sú viac postihnutí kardiovaskulárnymi ochoreniami ako nádorovými ochoreniami (rakovinou).
Evidentné poškodenie ciev vyplýva z toho, že fajčiari majú často aktivované krvné doštičky, čím vzniká vyššia možnosť vzniku trombu, ktorý môže upchať cievu. U fajčiarov je vyššie množstvo fibrinogénu, ktorý je nutný pre zrážanlivosť krvi, čo tiež zvyšuje možnosť vzniku trombu, ktorý môže upchať cievu na ktoromkoľvek mieste ľudského tela. Vyššie množstvo červených krviniek u fajčiarov je spôsobené tým, že červené krvinky sú sústavne otrávené kysličníkom uhoľnatým a zvýšením počtu červených krviniek dochádza ku kompenzácii (vyrovnaniu sa) s otravou. U fajčiarov sú zaznamenané zvýšené hodnoty homocysteinu (prekurzor nebezpečnej aterosklerózy) a vyššie hodnoty LDL-cholesterolu (zlý cholesterol) a triglyceridov, znížená je hodnota HDL-cholesterolu (dobrý cholesterol), ktorý udržiava cievy v dobrom stave. Fajčiari podstupujú veľmi vysoké riziko prasknutia aneuryzmy (výdute, rozšíreniu ciev) aorty, ktoré je v drvivej väčšine prípadov smrteľné.

 Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI