PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

RIZIKÁ FAJČENIA

Dnes si zdravotné rizika fajčenia uvedomuje stále viac a viac ľudí bez rozdielu pohlavia a u strednej a staršej generácii dochádza k zníženiu počtu fajčiarov. Alarmujúci je fakt, že početnosť fajčiarov u mladej generácie sa zvišuje z roka na rok a mladí ľudia si nechcu uvedomiť, že sa kvôli fajčeniu nemusia dožiť dôchodkového veku. Ženy sa mnohokrát utešujú tým, že ich pred kardiovaskulárnymi chorobami chráni ich genetická výbava, avšak u žien sú rizika rovnaké ako u mužov, pričom výskyt chorôb spojených s fajčením stále stúpa. Riziko srdcových chorôb sa dramaticky zvyšuje u žien starších ako 35 rokov, ktoré fajčia a používajú orálnu antikoncepciu.

 

cigareta 

 

Každých 6 až 10 sekúnd zomrie na následky fajčenia jeden človek na Zemi. Fajčiarom hrozí rakovina pľúc (20 až 25x vyššia pravdepodobnosť), rakovina perí, jazyka, hrtanu, hltanu, žalúdka a čriev, močového mechúra, krvi, slinivky, u žien prsníkov a krčku maternice. U približne 25% ľudí vzniká rakovina ako priamy dôsledok fajčenia. Ďalšie ochorenia, ktoré vznikajú náväzne na fajčenie, sú nedokrvenosť srdca (ischemická choroba srdca), najčastejší výskyt infarktu myokardu, ateroskleróza všeobecne a Buergerová choroba. Vyššia početnosť ochorení aortálneho aneuryzmu (výduť, rozšírenie srdečnice), ktoré môže v najhoršom prípade viesť k pretrhnutiu aorty a vnútornému vykrvácaniu, kde už človeka nie je možné zachrániť, je tiež dôsledok fajčenia. Relatívna pravdepodobnosť prepuknutia rakoviny pľúc mužov – fajčiarov je pri dennej spotrebe 11 až 20 cigariet až 19%, pri dennej spotrebe 21 až 34 cigariet už 31% a pri dennej spotrebe väčšej ako 35 cigariet je to už 43%. Aj v sexuálnej oblasti sa fajčenie podpisuje svojimi negatívnymi účinkami, keď ako dôsledok fajčenia musíme spomenúť zníženú životaschopnosť spermií (až neplodnosť muža) u mladších mužov a neschopnosť erekcie (stoporenia pohlavného údu) u mužov vyššieho veku. Fajčenie sa negatívne podpisuje aj pod choroby tráviaceho ústrojenstva (žalúdočné vredy), ale aj choroby sluchových orgánov.

 

 

Cukrovka a fajčenie k tomu je riziko zvyšujúcim faktorom pre poškodenie sietnice oka (retinopatia), až 50% riziko vzniku očného zákalu (prípadne úplnej slepoty) a poškodenie obličiek. Aj v oblasti psychiky sa fajčenie negatívne prejavuje tým, že u fajčiarov dochádza podstatne častejšie k depresívnym stavom a pokiaľ majú silný podnet, majú väčšiu pravdepodobnosť k spáchaniu sebevraždy. Fajčiar ochorie na roztrúsenú sklerózu (sklerósis multiplex) až 3x častejšie ako nefajčiar.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI