PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

AKO UŽÍVAME LIEKY

Užívanie liekov sa zdá byť tou najjednoduchšou vecou na svete. Liečba liekmi = farmaceutická liečba aleba farmakoterapia je jednou zo základných metód liečenia. Lieky obsahujú aktívnu liečivú látku, ktorá aby mohla liečivo pôsobiť, musí sa dostať na choré miesto alebo orgán ľudského tela. Na to, aby liek mohol účinkovať, musí sa dostať do krvi, ktorá je nositeľom účinných liečivých látok v lieku. Ľudské telo umožňuje rôzne cesty, ktorými sa liek môže dostať na miesto svojho určenia. Sú to cesty kratšie a tým aj rýchlejšie, ale aj cesty, ktoré sú výrazne pomalšie. Aby liek mohol účinne pôsobiť, musí sa dostať do krvi a tá ho pomocou srcovocievneho systému dopraví na požadované miesto. Priamo do srdcovocievneho systému sa liek aplikuje intravenóznou injekciou alebo intravenóznou infúziou - kvapačkou.


Sú však aj iné spôsoby užívania liekov, ktoré tu opíšeme :


1. PERORÁLNE - (ústami) – tabletky, dražé, granule, prášek, suspenze, emulze, sirup, roztok, kapky, čaj ,

2. INTRAVENÓZNE - (do žily) - injekcie, infúzie
3. INTRAMUSKULÁRNE - (do svalu) – injekcie,
4. SUBKUTÁNNE - (pod kožu) – injekcie, implantát,
5. INHALAČNE - (dýchacími cestami) – aerosol, sprej, prášok pre inhaláciu, plyn,
6. SUBLINGVÁGNE - (pod jazyk) – tabletky, granule,


7. BUKÁLNE - (sliznicou ústnej dutiny) – pasta, gel, roztok, bukálne tabletky, žuvačka, aerosol,

8. TRANSDERMÁLNE - (cez kožu) - náplasť (transdermálne terapeutické systémy),
9. REKTÁLNE - (konečníkom) – čípky.


Najjednoduchším spôsobom užívania liekov je perorálne podávanie lieku – per os (ústami), lebo týmto spôsobom sme schopní prijímať rôzne tabletky, dražé, kapsule, najrôznejšie roztoky, suspenzie a emulzie, sirupy a iné likové formy. Táto forma prijímania a užívania liekov je veľmi jednoduchá a hlavne je pre všetkých veľmi príjemná, pretože pri nej nemusíme byť bezpodmienečne hospitalizovaný alebo aspoň nemusíme navštíviť ambulanciu. Nevýhodou je, že liek sa môže do krvného obehu dostať až potom, čo prejde tráviacim ústrojenstvom až do pečene, odkiaľ cez portálnu žilu sa skutočne dostane do krvi. Prechodom lieku cez pečeň môže dôjsť k menšej alebo väčšej premene (metabolizácii) lieku a teda aj k zníženiu účinnosti lieku. V podstate rovnakým spôsobom (prostredníctvom portálnej žily) sa do krvi dostane aj liek podávaný rektálne (konečníkom). Pri vaginálnej aplikácii čípkov (týka sa len žien) má liek pôsobiť priamo v mieste aplikácie, teda vo vagíne. Pri sublingválnom alebo bukálnom podávaní liekov sa aplikačná forma lieku vkladá pod jazyk alebo vnútornú stranu líca a liek teda neprechádza pečeňou. Liek preniká do žilnej krvi cez sliznicu v ústach priamo do hornej dutej žily a odtiaľ do srdca. Práve táto krátka a rýchla cesta lieku sa využíva pri aplikácii liekov na báze nitroglycerínu, ktorých úlohou je čo najrýchlejšie odstrániť bolesť anginy pectoris pri ischemickej chorobe srdca. V podstate to isté platí aj pri inhalačnom podávaní liekov (nitroglucerín v spreji). Ako perorálne podávanie lieku sa označuje len užívanie lieku ústami, teda prehltnutím; všetky ostatné spôsoby sa označujú ako parenterálne podávanie lieku, aj keď sa za parenterálnu formu aplikácie liekov považujú hlavne injekcie a infúzie. Pre pomalú a postupnú aplikáciu liečivej látky sa využíva transdermálny terapeutický systém, kedy sa liečivo podáva cez kožu. Liek sa zo zásobníka (napr. náplasti) pomaly a postupne uvoľňuje, preniká kožou a dostáva sa do krvného obehu. Takýmto spôsobom sú podávané antinikotínové prípravky, ktoré majú pomôcť pri odvykaní si od fajčenia.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI