PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

O HOMEOPATII

Homeopatia je liečebný systém, ktorého základy položil v 18. storočí nemecký lekár Samuel Hahnemann. Tento systém vychádza zo základného pravidla podobnosti, ktorý zakladateľ homeopatie určil nasledovne: ,,Aby si liečil jemne, rýchlo, isto a trvalo, tak pri každom ochorení si zvoľ taký liek, ktorý môže vyvolať podobné chorobné príznaky, aké má vyliečiť". Krátko zhrnuté - Similia similibus curentur - podobné nech je liečené podobným. Je to princíp, ktorý veľmi dobre všetci poznáme z očkovania, kedy organizmu podáme očkovaciu látku, ktorá vyvoláva v organizme *reakcie* rovnaké alebo veľmi podobné ako samotné ochorenie a organizmus - pretože je pripravený - je schopný potom samotné ochorenie zvládnuť. Homeopatia nie je očkovanie, ale tiež vyvoláva reakcie organizmu, avšak v čase, kedy je už človek chorý. Predpokladá, že ak podáme látku, ktorá vyvoláva príznaky ochorenia podobné ako samotná choroba (a z ktorej sa pripravuje homeopatikum), tak organizmus rýchlejšie ,,rozpozná ochorenie" a zapojí do boja s chorobou všetky svoje obranné mechanizmy. Dalo by sa povedať , že homeopatia je ,,neskorým" očkovaním aj proti ,,neinfekčným" chorobám. Tieto látky sa podobne ako očkovacie látky pripravujú tak, aby svojimi účinkami vyvolali reakciu, ale nepoškodili - riedia sa a pretrepávajú, pričom skúsenosti ukazujú, že aj napriek vysokému zriedeniu, tieto látky účinkujú a vyvolajú ,,protireakciu organizmu k danému ochoreniu". Ich riedenie je tak vysoké, že nevznikne toxické poškodenie organizmu, ale organizmus ,,zareaguje".
 

Ako na to


Ochorenie je reakciou celého organizmu a zahŕňa celú škálu prejavov od únavy, bolesti, porúch funkcie orgánov až po psychické reakcie. Ak chceme chorému pomôcť, musíme poznať čo najviac prejavov ochorenia a vybrať homeopatikum, ktoré ich rovnako vykazuje pri skúškach (na dobrovoľníkoch, ktoré sa mimochodom konajú od založenia homeopatie a prvé sám na sebe robil jej zakladateľ). Inak povedané: ,,ak chcem niekoho vyliečiť, musím poznať čo najviac o jeho chorobe a čo najviac o homeopatikách - liekoch - na jeho chorobu. Ak sa mi tieto *obrazy* ,,reálnej" a ,,vyskúšanej" choroby prekrývajú, tak by som mohol byť úspešný. Prečo len mohol? Lebo musím ešte počítať s reakciou organizmu - organizmus musí byť dostatočne silný, aby bol schopný ,,intezívnejšie" bojovať s chorobou. Reakcia organizmu, jeho schopnosť reagovať je základom rozhodovania a aj odpoveďou kedy, prečo a aj ako podávať homeopatiká.
 

Kedy je liečba možná ?


Homeopatiká je možné podávať vtedy, keď vieme určiť súbor príznakov choroby a poznáme homeopatikum, ktoré takýto súbor vo svojom obraze obsahuje. Homeopatiká je možné podávať vtedy, keď organizmus má dosť síl na reakciu, keď nie je veľmi oslabený samotnou chorobou. Preto je homeopatia tiež liečbou začiatku - liečime ňou vtedy, keď organizmus je ešte schopný reagovať. Homeopatiká nemajú toxické účinky a je ich možné podávať aj vtedy, keď iné lieky by mohli poškodiť - napríklad na začiatku tehotnosti. Prečo podávať homeopatiká - pretože neúčinkujú proti niečomu, ale s niečím - teda povzbudzujú reakciu organizmu a pomáhajú mu vyrovnať sa s poškodením. Nepotláčajú, ale povzbudzujú, teda sú schopné pomôcť aj pri ochoreniach, ktoré už ďalšie potláčanie nelieči, teda aj pri chronických ochoreniach, kedy vlastne organizmus nevie zareagovať tak silo, aby sa s ochorením vyrovnal.
 

Ako podávať homeopatiká


Podľa odporúčania skúseného homeopata. Ten musí zvážiť nielen obraz ochorenia, musí vybrať najvhodnejší liek, ale musí zvážiť aj schopnosť organizmu reagovať, musí zvážiť, čo môže ešte brániť jeho vyliečeniu, musí vybrať najvhodnejšie riedenie homeopatika, aby povzbudil organizmus k reakcii na tej úrovni, na akej je to potrebné. Homeopatia je liečba vychádzajúca z komplexných reakcií organizmu a vyžaduje jej správne indikovanie širokú škálu informácii, ktoré musí získať jej používateľ od chorého ako aj z poznatkov o homeopatikách. Právom sa jej hovorí bioinformačná liečba. Jej správne použitie teda vyžaduje veľa poznatkov ako na strane liečiteľa, tak aj na strane pacienta.
 

MUDr. Ján Goljer, CSc.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI