PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Ľudstvo už od svojich prvopočiatkov sa snažilo odstraňovať neduhy a rôzne ochorenia, ktoré ho stretávali počas jeho neľahkého vývoja.
Ľudia si Všímali a zapamätávali všetko, čo im bolo na prospech a k úžitku. Postupným poznávaním prírody a zákonov prírody, získali vedomosti, ktoré im slúžili na liečenie svojich ochorení a zranení.Niektorí z ľudí mali väčšiu schopnosť pamätať si a praktizovať poznané. Postupne sa z nich vyvinuli významní členovia tlupy, neskôr rodu a kmeňa - šamani a liečitelia.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI