PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

SRDCE A CVIČENIE

 

 

Ischemická choroba srdca je ochorenie, ktoré je spôsobené zúžením alebo uzatvorením vencovej tepny. Tieto (koronárne) tepny sú cievy, ktoré zásobujú srdcový sval krvou, a tým aj kyslíkom a živinami. Pokiaľ je dodávka krvi významne obmedzená, môžu sa objaviť aj iné problémy, napr. Angina pectoris (bolesť na hrudníku spôsobená obmedzeným zásobením srdcového svalu kyslíkom). Keď už je dodávka krvi úplne zastavená, dochádza k samotnému infarktu myokardu (srdcový záchvat), čo je poškodenie časti srdcového svalu.

 

 srdce a EKG

 

Význam telesnej činnosti pre srdce

Choroby , ktoré postihujú srdce a cievy (kardiovaskulárne choroby), napríklad ischemickej choroby srdca a cievnej mozgovej príhody, by sa mal obávať každý, a hlavne ženy. Kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z hlavných príčin úmrtí žien v Spojených štátoch a ich nárast je zaznamenaný aj v krajinách Európy. Odhaduje sa, že asi 10 % žien vo veku 45 až 65 rokov má už určitú formu srdcovej ischemickej choroby, pričom vo veku nad 65 rokov je to až 25 % žien. ako súčasť prevencie sa doporučuje, ešte pred vypuknutím kardiovaskulárneho ochorenia, venovať sa cvičeniam zameraným na posilnenie srdca a ciev, teda KARDIO-tréningu.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI