PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

O JÓGE A JEJ PROSPEŠNOSTI

Jóga je stáročiami a tisícročiami overený systém žitia, ktorý ponúka postupy a cvičenia vedúce k celkovej harmónii medzi telom a psychikou. Vyjadruje teda jednotu ducha a tela, čo pre ľudí s ochoreniami kardiovaskulárneho systému a hlavne ochoreniami srdca, je mimoriadne dôležité. Cvičenia jogy, napriek ochoreniu, pomáhajú aktívne pristupovať k vlastnému životu. Aktívny prístup je dôležitý hlavne z dôvodu prekonania prvého šoku z ochorenia a jeho nezvratných dôsledkov.
 
cardio-joga
 
Dýchanie je pri cvičení jogy veľmi dôležité a pre chorého s kardiovaskulárnym ochorením je dostatočne okysličená krv bezpodmienečnou nutnosťou. Okrem týchto dvoch dôležitých skutočností, cvičenie jogy nás privedie k dokonalejšiemu poznaniu seba samého a výrazne nám pomôže pri stanovení si nových životných cieľov s ohľadom na rozsah a závažnosť ochorenia. Ľudia najviac poznajú jógové cvičenia - HATHAJOGA, ale základom jogy sú morálno-etické hodnoty JAMY a NIJAMY, ktoré predstavujú samotnú filozófiu, zásady, pravidlá a doporučenia. Cvičenia jogy rozvíjajú všetky svalové skupiny ľudského tela. Cvičenie neublíži, pokiaľ budú cviky vykonávané pozvoľna a trpezlivo. Doporučuje sa venovať zvýšenú pozornosť a dostatok času pre nácvik prípravných jógových cvičení, ktoré pomaly a postupne pripravia vaše telo na pokročilejšie stupne jógových polôh (cvičení), ktoré sa nazývajú ásany. Joga je ucelený filozofický systém, v strede ktorého stojí človek a jeho otázky týkajúce sa zmyslu bytia, takže nejde o náboženstvo, ako si jogu ľudia mnohokrát mylne vysvetľujú. Priaznivý vplyv jógových cvičení sa začne prejavovať už po niekoľkých týždňoch cvičenia prípravných cvikov. V zdravotníckej rehabilitácii sa veľmi často využívajú niektoré prvky jógových cvičení a mnoho rehabilitačných odborníkov jógové cvičenia priamo doporučuje v rámci rekonvalescenčného obdobia.


ETICKÉ PRINCÍPY JOGY

V strede pozornosti tohto filozofického systému stojí človek a jeho otázky týkajúce sa zmyslu svojho života a existencie ľudstva vôbec. Skoro všetci sa na jogu obracajú s nádejou, že im pomôže odstrániť ich zdravotné problémy a len malá časť dokáže objaviť v joge aj určitý druh filozofie. Už pred 2000 rokmi napísal Patandžali (mudrc a vedec) učebnicu jógovej filozofie - Jógasútra, v ktorej sú opísané prvé dva stupne (etické princípy) Jamu a Nijamu. Tento osemdielny systém nazval Rádžjoga - kráľovská joga. Pozitívne účinky jógových cvičení a relaxácie sú nesporné. Dobré by však bolo, keby cvičiaci človek dospel aj k celkovej harmónii medzi telom a psychikou a teda aj k dosiahnutiu psychickej rovnováhy.

 

Jama a Nijama predstavujú určité zásady, pravidlá a odporúčania, ktoré by mal cvičiaci dodržiavať, pretože tvoria absolútny základ cvičenia jogy.


Jama sú etické princípy, ktoré nám ukazujú negatívne stránky našej osobnosti, je to skrotenie zmyslov - uvádza sa päť zdržanlivostí, morálnych obmedzení :

          ahinsa - neubližovanie, nenásilie

          satja - pravdivosť, pravdovravnosť
          astéja - nekradnutie, čestnosť
          brahmačarja - zdržanlivosť
          aparigraha - nehromadenie

Nijama sú etické princípy, ktoré nám ukazujú pozitívne stránky našej osobnosti, je to očistenie našich vnútorných schopností - uvádza sa tiež päť doporučení, príkazov :
          sauča - čistota tela aj mysle
          santóša - spokojnosť
          tapas - sebadisciplína
          svadhjája - sebapoznanie
          Íšvara pranidhána - nájdenie vyššieho životného zmyslu
Pre ľahšie oboznámenie sa s pravidlami a zásadami jogy uvádzame stručný opis dvoch princípov Jama.

Ahinsa je nenásilie v myšlienkach, slovách aj činoch. Nemá sa však pod ňou rozumieť pasivita. Túto myšlienku doviedol k dokonalosti veľký syn Indie - Gándhí, zvaný Mahátma, čiže veľký duch. Jóga tvrdí, že kto ubližuje druhým, ubližuje v konečnom dôsledku sebe. Ahinsu pri jógových cvičeniach prakticky využijeme tak, že sa snažíme byť k už slabým signálom - odozvám svojho tela tak vnímaví, aby sme si zbytočným, prehnaným úsilím pri cvičení neublížili.

Satja - pravdivosť veľmi pomáha pri jógovom napredovaní, pre napredovanie je potrebná pravdovravnosť, ale musíme si uvedomiť aj hovorenie poloprávd je brzdou v napredovaní. Preto sa hovoreniu poloprávd musíme vyhnúť, čo vôbec nebude jednoduché a ľahké, pretože s polopravdami žijeme celý život. V cvičení pravdivosti začneme tým, že budeme pravdiví najprv sami k sebe. Znovu prehodnotíme svoje predstavy o sebe a svojom okolí, zhodnotíme svoje skutočné schopnosti, opakované neúspechy, nepochopenie druhými, neuznanie talentu, nevydarené či naopak dokonalé manželstvo. Prebudenie z takýchto a podobných lží býva často bolestné, ale je to jediná cesta, ako aktívne pracovať na vlastnom vývoji. Až keď sami zvládneme pravdivosť a pravdovravnosť, môžeme začať s pravdivosťou aj voči druhým, stále však máme na pamäti minule spomenutý etický princíp: neubližovanie - Ahinsu. Trvalé rozpory medzi pravdou a lžou vytvárajú napätie a disharmóniu, vyčerpávajú a nakoniec spôsobia ochorenie ako jednotlivca, tak aj rodiny či spoločnosti (s prejavmi nedôvery a túžby sa z takejto spoločnosti vymaniť). Tento stav vedie k rozpadu rodín, spoločenstiev aj štátov. Túto skutočnosť môžu zmeniť iba tí, ktorí v čele skupiny, spoločnosti, štátu či rodiny žijú viditeľne čistý, nasledovaniahodný život.
Satju, čiže pravdivosť cvičíme tak, že sa snažíme (najlepšie večer, v pokoji) spätne si premietnuť uplynulý deň a uvedomiť si, kedy sme sa pravdy držali a kedy sa nám to nedarilo, aj aké pohnútky nás k tomu viedli. Ak si to pravidelným cvičením osvojíme, zistíme, že jasnejšie vnímame, kedy sa naša myseľ drží pravdy, dokážeme lepšie kontrolovať svoju reč a tak sa hneď v zárodku môžeme vyhnúť nepravdám.

Ak vás tieto etické princípy jógy zaujali, doporučuje sa zadovážiť si staroindický epos Bhagavadgítu (spev Vznešeného); niekoľkokrát vyšiel aj v slovenčine.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI