PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Nové odporúčania na liečbu pacientov s vysokou hladinou cholesterolu


Odborníci upozorňujú, že počet pacientov trpiacich vysokou hladinou cholesterolu sa z roka na rok zvyšuje a poukazujú na rezervy v liečbe v súvislosti s týmto významným rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení.
Problematike hypercholesterolémie sa však venovala tlačová konferencia, ktorú 25. októbra 2007 v Bratislave usporiadali Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská asociácia aterosklerózy. Vystúpili na nej doc. MUDr. Slavomíra Filipova, CSc., členka výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti a doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., členka grantovej komisie zo Slovenskej asociácie aterosklerózy.
Celosvetovo neustále stúpa výskyt srdcovo-cievnych ochorení a do roku 2020 sa koronárna choroba srdca stane príčinou smrti číslo jeden. So súčasným životným štýlom súvisí stúpajúci výskyt jednotlivých rizikových faktorov. Srdcové ochorenia spôsobia v Európe 1,9 milióna úmrtí ročne v dôsledku rizikových faktorov, ako sú cholesterol, vysoký krvný tlak, fajčenie a obezita. Celkové náklady na liečbu kardiovaskulárnych chorôb v EÚ dosahujú 169 miliárd eur ročne. Z tejto sumy tvoria priame náklady na liečbu 105 miliárd a zvyšných 64 miliárd ide na ďalšiu starostlivosť a stratu produktivity.

 


Stratégia Európskej únie v oblasti liečby kardiovaskulárnych ochorení sa opiera o nezávislé odborné analýzy - Štokholmskú štúdiu a štúdiu EUROASPIRE I-III. Vyplýva z nich, že liečba nie je dostatočná. Odporúča sa preto zlepšiť metódy prevencie. V súvislosti s vysokými hladinami cholesterolu v krvi by mali lekári zlepšiť komunikáciu s pacientmi. Mali by u nich zvyšovať povedomie o dôležitosti hypolipidemickej liečby. Rizikovým pacientom by mali poskytovať cielenejšie a dostatočné poradenstvo o stravovaní a životnom štýle.
Pri samotnej liečbe sa odporúča rozpoznávať limitácie statínov, ak sa používajú v monoterapii, ovplyvňujúcej iba jeden zdroj cholesterolu. Východiskom je širšie použitie nových terapií, čiže ovplyvňovanie oboch zdrojov cholesterolu, teda jeho tvorby aj vstrebávania. Úlohou medicínskej komunity je používať najnovšiu razantnú terapiu podľa najnovších odporúčaní a dosahovať cieľové hodnoty u čo najväčšieho počtu pacientov.

(mž)
Zdroj: Zdravotnícke noviny č. 43/2007, str. 3 (22.11.2007)


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI