PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Oligosacharidy

Oligosacharidy majú reťazcové molekuly zložené z malého počtu monosacharidových jednotiek, väčšinou 2 až 10. Často sa používa samostatný názov pre pre oligosacharidy zložené z dvoch alebo troch monosacharidových jednotiek, ktoré sa nazývajú disacharidy a trisacharidy. Monosacharidové jednotky sa spájajú glykozidovou väzbou.

 

oligosacharidy


Medzi najznámejšie oligosacharidy patria :


- disacharidy
- sacharóza – repný cukor (glukóza+fruktóza)
- laktóza – mliečny cukor (galaktóza+glukóza)
- maltóza – melasový alebo sladový cukor (glukóza+glukóza)
· trisacharidy
- rafinóza – súčasť repného cukru (galaktóza+fruktóza+glukóza)
· oligosacharidy
- inulíny – 2–140 fruktózových jednotiek

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI