PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Ak sa pri vstávaní do vzpriamenej polohy prejavia príznaky začínajúceho bezvedomia, je vhodné okamžite si sadnúť a dať hlavu dole medzi kolena, prípadne si ľahnúť a zodvihnúť nohy hore (napr. oprieť o stenu).

Pokiaľ je hypotenzia dôsledkom šokového stavu, tak je bezpodmienečne nutné ihneď privolať rýchlu zdravotnícku pomoc, pričom do jej príchodu je potrebné postihnutému poskytnúť laickú prvú pomoc.

Základom tejto pomoci je uložiť postihnutého do protišokovej polohy = leží na chrbte so zdvihnutými dolnými končatinami.
Pokiaľ postihnutý krváca, je potrebné krvácanie zastaviť. Krvácajúcu tepnu je nutné silno stlačiť priamo v rane alebo na tlakových bodoch vždy smerom k srdcu, prípadne priložiť škrtidlo nad krvácajúcu ranu.

Pri zástave srdca a dýchania je nutné zahájiť nepriamu masáž srdca a tiež dýchanie z úst do úst.


RÝCHLA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

TELEFÓN : 155 alebo 112

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI