PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

MDLOBA - SYNKOPA - KOLAPS

Definícia

Mdloba - kolaps alebo synkopa je krátkodobá, prechodná strata vedomia následkom zníženia prietoku krvi v mozgu. Mdloba je neškodná, nezanecháva následky. Po odpadnutí do ležiacej polohy sa aj bez cudzej pomoci zlepší prekrvenie mozgu a človek sa preberie. Je to vlastne samočinná svojpomoc. Ak je niekto sám doma a odpadne, nič sa mu nestane, len sa po niekoľkých minútach preberie na zemi a chvíľu si nebude vedieť spomenúť, čo sa stalo. Príčiny Na pochopenie prečo ľudia odpadávajú treba poznať niekoľko mechanizmov v ľudskom tele, ktoré môžu dočasne a na krátku chvíľu znížiť prítok krvi do mozgu, čím narušia funkciu citlivých buniek a vznikne krátkodobé bezvedomie. Krv prináša do mozgu kyslík, bez ktorého mozgové bunky za 10-20 sekúnd prestávajú správne fungovať. Poškodenie buniek vzniká až pri zastavení prítoku krvi do mozgu na niekoľko minút, čo sa pri mdlobe nestáva. Mdloba trvá najviac 1 minútu (aj keď sa to v panike môže zdať dlhšie).

K mdlobe môže viesť :

• nedostatok tekutín pre nedostatočný príjem (pitný režim), alebo nadmerné straty (hnačky, vracanie, užívanie liekov na odvodnenie). Krv je hustejšia a ťažšie sa pretláča cez drobné vlásočnice hlavne v mozgu. Výsledkom je nedokrvenie mozgu.
• užívanie liekov na vysoký tlak krvi, ktoré rozširujú cievy v tele, tým klesá tlak a je narušená regulácia, ktorá zužuje cievy v dolných končatinách pri postavení,
• užívanie liekov na vysoký tlak a poruchy srdcového rytmu, ktoré spomaľujú činnosť srdca, znižujú prietok krvi cez všetky orgány, ale mozog je najcitlivejší,
• kombinácia liekov na srdce, ktoré rozširujú cievy a alkoholu aj v malých množstvách, ktorý tiež rozširuje cievy, ich účinok sa navzájom veľmi zvyšuje,
• zvápenatenie ciev v oblasti krku, ktoré vedú krv do mozgu a pri prílišnom otočení hlavou na bok alebo nahor sa chvíľkové „zalomia“ a dočasne náhle znížia prítok krvi do mozgu,
• pri úsilnom kašli, alebo zadržaní kýchnutia sa zvýši vnútrohrudný tlak a ten na chvíľu zastaví odtok krvi z mozgu a zároveň zabráni prítoku čerstvej krvi,
• aj zvýšenie vnútrobrušného tlaku pri tlaku na stolicu, námahe, bolestiach brušných orgánov spôsobí chvíľkové spomalenie prietoku krvi cez mozog,
• príliš tesný odev okolo krku (príliš pritiahnutá kravata, tesný a pevný golier) môže tlačiť na regulačné tepnové teliesko na bočnej strane krku, zníži sa tlak krvi v celom tele a aj v mozgu,
• veľké citové rozrušenie (hnev, strach, radosť, zľaknutie) a bolesť náhle rozšíria všetky cievy v tele a mozog sa odkrví,
• pri dlhom státí sa následkom zemskej príťažlivosti viac krvi zhromaždí vo svaloch dolných končatín a odkrví sa mozog,
• postavenie sa po dlhšom sedení alebo ležaní presunie krv do ciev dolných končatín,
• po sýtom jedle sa veľa krvi presunie do tráviaceho systému a tá potom chýba na iných miestach tela, hlavne v mozgu,
• spomalenie spätného prúdenia krvi do srdca, ktoré vzniká pri svalovej nečinnosti a kľudnom plytkom dýchaní v spánku a počas telesnej nečinnosti,
• viaceré uvedené príčiny sa môžu navzájom kombinovať bez toho, aby sme si to uvedomili,
• všetky uvedené príčiny, ktoré nemusia, ale môžu viesť k dočasnému odkrveniu mozgu sú podporované nedostatkom spánku, hladom, teplým prostredím, nehybnosťou a nudou.


Príznaky

Mdloba – kolaps je jednou z mála náhlych príhod, ktorým je možné účinne predísť a pri ktorej je možná aj svojpomoc. Nikdy nevznikne v ležiacej polohe, málokedy vznikne bez varovných príznakov. Nikdy nevznikne na tribúne futbalového štadióna, kde sa kričí a skáče, často vzniká v kostoloch, kde sa ticho sedí, stojí a často sa drží pôst niekoľko hodín vopred.. Varovné príznaky, ktoré vidia okolostojaci: zívanie, potenie a náhle zblednutie v tvári.
Varovné príznaky, ktoré cíti postihnutý :
- pocit tepla,
- pocit nedostatku vzduchu,
- poruchy zrakového poľa („hviezdičky“, neostré a dvojité videnie)


Vlastné príznaky po odpadnutí :

1. studený pot
2. bledosť v tvári (nikdy nie začervenanie alebo modré sfarbenie koncových častí tela)
3. pomalý, slabo hmatný pulz
4. bezvedomie bez reakcie na oslovenie a bolestivý podnet (uštipnutie)
5. niekedy mimovoľný odchod moča 6. zvýšené napätie v končatinách (stuhnutie)


Prvá pomoc bez pomôcok

1. skontrolovať prítomnosť vedomia (neprítomné), dýchania (prítomné) a pulzu (prítomný)
2. uložiť na chrbát so zvýšenými dolnými končatinami (zachovať diskrétnosť a intimitu)
3. uvoľniť odev okolo krku a pása (nevyzliekať)
4. zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu (vetranie, prievan), alebo preniesť na čerstvý vzduch
5. pretrieť tvár a krk postihnutého chladnou vodou (nie oblievať)
6. skontrolovať prítomnosť poranení, ktoré by mohli vzniknúť pri páde (zranenie je zriedkavé),
7. nechať pár minút ležať, po zotavení pomaly posadiť, nedovoliť vstať skôr ako za pár minút,

8. záchrannú službu privolať, ak sa postihnutý nepreberie k plnému vedomiu do 5 minút, alebo pretrváva kolapsový stav (opakovane odpadne po postupnom pomalom posadení).

 

RÝCHLA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

TELEFÓN : 155 alebo 112

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI