PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ANGINA PECTORIS

Pri záchvate anginy pectoris prerušte okamžite vykonávanú činnosť a ukľudnite sa.

Pokiaľ už máte skúsenosť so záchvatom anginy pectoris, užíte nitroglycerín v speji (2x vstreknúť pod jazyk alebo užíte 2 tabletky nitroglycerínu pod jazyk). Bolesť by mala veľmi rýchlo ustúpiť (v priebehu niekoľko desiatok sekúnd).

Pokiaľ sa tak nestane, je potrebné okamžite zavolať lekársku pomoc, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k akútnemu infarktu myokardu.

Lekára je nutné vyhľadať aj vtedy, keď sa zmenil charakter záchvatu (záchvaty sú častejšie, silnejšie, pri menšej záťaži), a je bezpodmienečne nutné podrobiť sa dôkladnému vyšetreniu a následne upraviť liečbu.

Pokiaľ ide o prvý takýto záchvat anginy pectoris, postihnutý musí bezpodmienečne absolvovať komplexné vyšetrenie u lekára, ktoré môže potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenie na záchvat anginy pectoris.

RÝCHLA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

TELEFÓN : 155 alebo 112

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI