PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

TLAČOVÁ SPRÁVA 03

V rámci Slovenskej republiky sa občania s ochorením kardiovaskulárneho systému združujú v kluboch a združeniach, ktoré im slúžia na získavanie informácií o ich ochorení, na výmenu skúseností súvisiacich s riešením rôznych životných situácií a pre spoločenské vyžitie.
Obdobné organizácie pre ľudí s iným zdravotným postihom si úspešne vymieňajú svoje skúsenosti vyplývajúce z ich činnosti. Kardioklub SK poskytol svoj potenciál a z vlastnej iniciatívy zvolal 1.stretnutie kardioklubov Slovenska v dňoch 23. - 24. 9. 2006 do kúpeľov Sliač.
Aj 1.stretnutie kardioklubov Slovenska bolo zvolané pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sa organizuje vždy v poslednú septembrovú nedeľu (v roku 2006 to bol 24. september).

Vyhlasujú ho spoločne Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná federácia srdca.

2.stretnutie kardioklubov Slovenska
sa uskutoční
24.9. - 27.9.2008
v hoteli JANTÁR
v kúpeľoch Dudince

Cieľom tohtoročného Stretnutia je poskytnúť všetkým existujúcim kardioklubom na Slovensku informácie, ktoré Kardioklub SK získal počas


3.celosvetového Kongresu IAPO v Budapešti
(IAPO = Medzinárodná aliancia pacientskych organizácií),


ale aj informácie súvisiace s vývojom liečby kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku a s vývojom pacientskeho povedomia v oblasti pacientskych práv.

Základné témy Stretnutia sú nasledovné :

1. Informácie o situácii v oblasti prevencie, liečby a rehabilitácie kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku
2. Informovaný pacient, práva pacienta na informácie
3. Komunitné sociálne služby, formy a spôsoby plánovania a realizácie sociálnych služieb
4. Formy a možnosti zapojenia sa pacientov do procesu skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti
5. Kardio-Info-Centrum – možnosti vytvárania edukačných miest pri kardiokluboch v jednotlivých mestách a obciach
6. KARDIODOM – možnosti a perspektívy

2.celoslovenské stretnutie kardioklubov je týždenná nekomerčná akcia – cieľom, ktorej je zjednotiť kardiokluby a metodicky podporovať jednotlivé aktivity tak, aby boli súčasťou celonárodnej kampane proti kardiovaskulárnym ochoreniam.
Pre účastníkov je pripravený bohatý program Stretnutia a spoločenské akcie v čase mimo oficiálneho programu
Dosah 2.stretnutia kardioklubov Slovenska sa dá len predpokladať, avšak skúsenosť nám hovorí, že ak sa podarilo splniť ciele a zámery 1.stretnutia kardioklubov Slovenska, je reálny predpoklad, že sa podarí splniť aj ciele 2.stretnutia kardioklubov Slovenska.
Silnejúce pacientske hnutie a zakladanie nových aktívnych kardioklubov je veľkou víziou pre budúc-nosť obyvateľov Slovenska v oblasti prevencie, osvety a liečby kardiovaskulárnych ochorení. Veď až 80 % obyvateľov Slovenska je ohrozená kardiovaskulárnymi ochoreniami a každý druhý pacient zomiera na kardiovaskulárne ochorenie (na rakovinové ochorenia zomiera každý štvrtý pacient), čo je dostatočným dôvodom na to, aby sa naša spoločnosť začala intenzívnejšie venovať predchádzaniu ochoreniam srdca a ciev.


Málokto vie,
že každú minútu niekto zomrie v Európskej únii na náhlu kardiálnu smrť
– ale nemusí !


Väčšinou by stačilo, aby vedel, čo to vlastne kardiovaskulárne ochorenie je, ako sa mu dá predísť, ako s ním bezpečne žiť a ako niekomu v ohrození náhlej kardiálnej smrti pomôcť.
Aj na toto sú tu kardiokluby, aj na to je naše pacientske občianske hnutie !

Napísal : Igor Chamilla
predseda Kardioklub SK

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI