PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

2.stretnutie kardioklubov Slovenska


2.stretnutie kardioklubov
Slovenska

sa uskutočnilo 
24.9. - 27.9.2008
v hoteli JANTÁR
v kúpeľoch Dudince

Hotel JANTÁR
 
Cieľom tohto stretnutia bolo poskytnúť všetkým existujúcim kardioklubom na Slovensku informácie, ktoré Kardioklub SK získal počas
3.celosvetového Kongresu IAPO v Budapešti
(IAPO = Medzinárodná aliancia pacientskych organizácií),
 
ale aj informácie súvisiace s vývojom liečby kardiovaskulár- nych ochorení na Slovensku a s vývojom pacientskeho povedomia v oblasti pacientskych práv.

  Účastníci absolvovali bohatý program Stretnutia, vrátane spoločenských akcií v čase mimo oficiálneho programu.
Kardiokluby, prípadne jednotlivci, ktorí sa 2.stretnutia kardioklubov Slovenska zúčastnili, hodnotili túto akciu ako veľmi vydarenú a pre každého účastníka veľmi prospešnú.PLAGÁT II.stretnutia kardioklubov Slovenska


_______________________________

1.stretnutie kardioklubov Slovenska
23. - 24.9.2006
kúpele Sliač
_______________________________

ZALOŽTE SVOJ KARDIOKLUB !

Na Seminári = 2.stretnutie kardioklubov Slovenska sa pre založenie nového kardioklubu, alebo spoluprácu s kardioklubom SK, rozhodlo sedem organizácií a o členstvo v Kardioklube SK požiadalo 11 účastníkov Seminára.
Toto členstvo im umožňuje aktívne a priamo sa zapojiť do budovania hnutia kardiovaskulárnych pacientov na Slovensku v zmysle záverov 3.kongresu IAPO.
 
Veríme, že  počet tých, ktorí sa rozhodnú vo svojom meste alebo obci založiť nový kardioklub, sa budú zvyšovať tak, aby sme dosiahli náš cieľ.
 
Našim cieľom je, aby každý kardiológ mal "svoj" pacientsky kardioklub.

 

 

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI