PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

pre Kardioklub Žilina, pri príležitosti ustanovujúcej schôdze klubu, 30.1.2007

 

 

 

 

 

 

Vážení priatelia,

touto cestou mi dovoľte zablahoželať Vám k vzniku nového Kardioklubu Žilina, ktorý ste sa rozhodli založiť na novej platforme. Je veľmi potešujúce, že ste sa rozhodli pokračovať vo svojej činnosti samostatne, ako občianske združenie.
Už na 1. Celoslovenskom stretnutí kardioklubov sme hovorili o potrebe osamostatňovania sa kardioklubov od ZPCCH, pretože činnosť kardioklubov sa úplne strácala, bola napriek všetkým aktivitám skôr neviditeľná a vlastne ani neodrážala skutočnú potrebu ľudí s kardiovaskulárnym ochorením. Veď si len sami pripomeňte skutočnosť, kde sa dostali kluby onkologických pacientov - rakovinárov z "Ligy proti rakovine" aj vďaka svojim aktivitám a aktivite MUDr. Širackej, ich predsedníčky. Onkologickým pacientom sa podarilo vytvoriť sieť onkologických klubov a tak ich aktivity sú vo verejnosti podstatne viac viditeľné, ako aktivity ostatných združení. Pred dvoma rokmi sa touto cestou vydala aj "Liga za duševné zdravie" a sami veľmi dobre viete, ako sa im podarilo v povedomí ľudí postúpiť.
Našim zámerom a cieľom je, aby aj problematika kardiovaskulárnych ochorení sa dostala do pozornosti verejnosti. Veď každý druhý pacient zomiera na kardiovaskulárne ochorenie, či už na infarkt myokardu, alebo na náhlu mozgovú príhodu - mrtvicu. Až 75% žien na Slovensku trpí problémami, ktoré sa nazývajú varixy - kŕčové žily. Ich problémom sa venuje minimálna pozornosť, pritom varixy sú rovnako nebezpečná kardiovaskulárna choroba ako napríklad onkologické ochorenie prsníka - rakovina prsníka. O rakovine sú ľudia informovaní veľmi dobre, ale o ochoreniach, ktoré ohrozujú až 80% obyvateľov Slovenska sa takmer nehovorí. Občas sa objaví správa, že niektorý z významnejších ľudí zomrel na infarkt, ale to je všetko.
Práve preto, že nás - kardiovaskulárnych pacientov, je veľmi veľa, je priam bezpodmienečne nutné vytvárať v každom meste a obci kardiokluby, ktoré budú aktívne poukazovať na problém kardiovaskulárnych ochorení, ale aj na problémy, ktoré tieto ochorenia zapríčiňujú.
Samostatne existujúci kardioklub je veľmi pekná vec, ešte krajšia bude, ak klub bude mať aj svojich stálych podporovateľov a sponzorov. Každý rozumný starosta alebo primátor mesta sa s otázkou kardiologických pacientov snaží vysporiadať čo najlepšie, pretože ak je obyvateľstvo mesta zdravé, je zdravé aj samotné mesto. Chcem veriť tomu, že aj mesto Žilina bude patriť k tým mestám, kde sa podarí za pomoci primátora a mestskej samosprávy zrealizovať projekt "Dom srdca", ktorý už v Martine prekonal svoje detské choroby a dnes už dokáže poskytnúť dostatok informácií a námetov, ako pri realizácii tohto projektu začať, pokračovať a úspešne ho aj dostať do života. Určite mi dáte za pravdu, že takéto Domy srdca by mali existovať všade.
Kardioklub SK vyvíja svoju činnosť nie len v Slovenskej republike, ale prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie aj v celom svete. Od nového roku máme kontakty s vyše 200 kardioklubmi sveta, ktoré fungujú v Kanade, Nemecku, Švajčiarsku, Vietname, Chorvátsku, Francúzku, Veľkej Británii, Španielsku, Srbsku, Jamajke, Indii či na Kube. Všetci chcú vedieť, ako to u nás funguje a mi chceme vedieť, ako to funguje u nich. V mnohých krajinách sveta ešte kardiokluby neexistujú. Vo vyspelých krajinách je činnosť kardioklubov prestížnou záležitosťou každého kardiológa, ktorý svojou odbornosťou a skúsenosťami podporuje svojich pacientov k založeniu klubu a tým aj k aktivitám, ktoré sú pre klub aj kardiológa obojstranne výhodne. Bohužiaľ, na Slovensku sa každý kardiológ radšej hrá na svojom piesočku, ale bez pacienta. Toho potrebuje len a len vo svojej ambulancii a v dispenzári. Ináč záujem kardiológov je o svojich pacientov minimálny, česť výnimkám. A tu vidíme najväčší problém našej činnosti. Asi potrvá ešte dlho, kým naši lekári začnú skutočne napĺňať Hippokratovú prísahu, zatiaľ ich opantal amok peňazí a bohatstva. Zabudli, že stáli pacienti, ktorých majú vo svojich dispenzároch, sú ich najväčším bohatstvom, je ale potrebné, aby čo najdlhšie žili a o to sa má lekár - kardiológ postarať. Len úzka spolupráca pacienta a lekára má pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení úspech, pretože množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik a vývoj kadiovaskulárneho ochorenia, ale aj jeho liečbu. Spolupráca je teda veľmi-veľmi potrebná a nutná. Jedným z hlavných cieľov Kardioklubu SK v tomto roku je rozvoj klubov a klubovej základne a vytvorenie čo najužšej spolupráce s odbornými lekármi prostredníctvom Slovenskej kardiologickej spoločnosti, hl. kardiológa Slovenska a samozrejme predstaviteľov kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie.
Bude to síce cesta ťažšia, hlavne zo začiatku, na ktorú ste sa dali, ale neskôr sami uvidíte ten rozdiel. Založenie vlastného kardioklubu bude pre Vás výzvou, aby ste všetkým, a hlavne tým mladším ukázali, že si dokážete svoje veci spravovať sami a omnoho efektívnejšie. Určite sa viacerí z predtým relatívne pasívnych členov zmenia na členov aktívnych. Veď pôjde už len a len o Vaše záujmy a ich napĺňanie.
Teším sa s Vami a želám Vám veľa úspechov v začatej práci. Verím, že aj Váš kardioklub sa stane kolektívnym členom Kardioklubu SK ako nositeľa Aliancie kardioklubov Slovenska.
Nezabudnite, nie ste sami a ani jediný na Slovensku, je nás viac a bude nás ešte viac, takže si môžeme navzájom pomáhať, radiť a spolupracovať tak, aby sme boli všetci spokojní.

za Kardioklub SK
Mgr. Igor Chamilla
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI