PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Image

Správa
o činnosti a rozbehu Kardioklubu Bratislava
 
Po úspešnom rozbehu a činnosti kardioklubov v ostatných mestách Slovenska bolo na čase , aby vznikol i keď s istým spozdením i klub v Bratislave. Tejto úlohy sa podujal a zhostil p. Šimonič z m. č. Lamač, Ktorý zorganizoval výbor, ustanovujúcu schôdzu, registráciu, a Kardioklub Bratislava bol na svete. Ustanovujúca schôdza sa konala vo februári v Lamači. Predsedom sa stal p. Šimonič, 1. podpredsedom Ing. Peter Moravický, 2. podpredsedníčkou p. Tomášová a hospodárkou p. Toroková. Pretože činnosť Kardioklubu je osobite zaujímavá pre seniorov, kde je väčší počet kardiakov, našiel podporu a naviazal spoluprácu s Jednotou dôchodcov Lamač, kde pre začiatok je možné využívať priestory Jednoty, pre schôdzkovú i záujmovú činnosť.
Bol vypracovaný plán práce na rok 2010 s orientáciou na členskú základňu i priestory kina Lamač, Jednoty dôchodcov, i prírodu a okolie Lamača.
Prvou akciou Kardioklubu bola prezentácia prístroja a účinkov metódy Kardioprint v kine Lamač, ktorá mala dobrú odozvu. Prezentovali sa i výhodné ozdravné pobyty v zahraničí v Chorvátsku a Taliansku ako i v Kováčovej a na Sliači doma. Ďalšou zaujímavou akciou. Bude „Kontrolný bod zdravia v kine Lamač“ a veľká prezentácia programu Kardioklubov v KIKE- Bratislava, ktorá bude trvať dva dni a má celoslovenskú úroveň. Kardioklub zorganizuje zaujímavé zdravotné prednášky v Klube dôchodcov Lamač, ktoré bývajú vo štvrtok popoludní.
Výbor Kardioklubu rokoval o členskej základni a programe i v okolí hlavného mesta – napr. v Malackách. Plánuje sa tiež propagačná akcia s letáčikmi v balónikoch vo viacerých miestach.
Kardioklub sa už zviditeľnil i v zastupiteľskom zbore mestskej časti Lamač, kde požiadal o dotáciu z MÚ,ktorá mu bola pridelená. Plánuje sa i možnosť získavania 2% dane z príjmu po 2 rokoch činnosti.
Nasledujúce zasadanie výboru sa uskutoční po doznení posledných 2 akcií, kde budú tieto zhodnotené a stanovený sled nasledovných akcií.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI