PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

KTO SME ?

 

 

Marta Badáňová, predsedníčka Kardioklubu Dolný Kubín, pracuje v dolnokubínskej nemocnici ako zdravotná sestra. Pri svojej práci na JIS-ke mala možnosť dennodenne sa stretávať s ľuďmi, ktorí mali problémy so srdcom a cievami.

Po čase sa zaradila medzi pacientov a aj na základe podpory zo strany jej známych sa rozhodla založiť kardioklub. V nasledujúcom rozhovore sa dozviete zaujímavé informácie o jeho činnosti.


♦ Čo sa skrýva za pojmom Kardioklub?
- Je to dobrovoľné pacientske občianske združenie pôsobiace na celom území Slovenska. Združuje občanov so zdravotným postihnutím srdcovocievneho systému a srdca, rodinných príslušníkov zdravotne postihnutých občanov a ich priaznicov.


♦ Koľko máte členov?
- Naša členská základňa sa utešene roz rastá. Pri založení sme mali 25 členov, v súčasnosti nás je už 41.


♦ Prečo vznikol váš klub?
- Cieľom je pomáhať týmto ľuďom pri riešení sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb.


♦ To je pomerne strohá odpoveď. Mohli by ste ju trochu viac konkretizovať?
- Medzi ľuďmi je na tému srdcovocievnych ochorení málo osvety. Úmrtia na choroby srdca a ciev v štatistike predbehli rakovinu, pričom majú na svedomí viac ako polovicou z celkového počtu. Pacienti majú malé možnosti získať dôležité informácie z oblasti prevencie a samotného zvládnutia ochorenia. Veľa ľudí si myslí, že po prekonaní infarktu alebo operácii srdca, nemôžu nič robiť. Opak je pravdou. Primeraný pohyb, aktivity na čerstvom vzduchu, pokiaľ to srdce zvládne, veľmi pomáhajú zvládnuť nepriaznivý zdravotný stav.


♦ Rok činnosti máte za sebou. Čo ste pre členov pripravili?
- Na úvod každého stretnutia Janka Šúthová zmeria každému krvný tlak, pričom sa s pacientami porozpráva. Poskytuje aj individuálne poradenstvo v konkrétnych problémoch a situáciách. Počas roka sme zorganizovali viacero zaujímavých prednášok odborníkov. Navštívili nás kardiológ Peter Šulej, ktorý rozprával nielen o srdcovocievnych ochoreniach, ale aj o obezite, vysokom krvnom tlaku, správnom užívaní liekov, udržiavaní fyzickej kondície. Internista Ján Mičík priblížil ako sa uskutočňuje ergometrické vyšetrenie, čo sa ním zisťuje, aký má význam pre ďalšiu liečbu pacienta. Pozvanie prijala rehabilitačná sestra p. Koloušková, ktorá nás naučila rôzne cvičenia dôležité na podporu činnosti srdca a ciev. Našou snahou je využiť ich aj pri našich stretnutiach. Eva Hrudová z hematologickej ambulancie sa venovala téme krvi, jej zloženiu a chorobám. Pracovníčky Všeobecnej zdravotnej poisťovne nám podali informácie o možnostiach kúpeľnej liečby.
Hovorili sme o liečivých rastlinách a keďže práve kvitol hloh, zorganizovali sme výlet spojený s jeho zberom. Veľký ohlas malo spoločné posedenie pri ohníku a opekanie špekačiek. Nesmelo na ňom chýbať veľa zeleniny a naopak, pili sme len nealkoholické nápoje. V rámci pohybových aktivít sme sa pri príležitosti osláv Cyrilometodejských dní zúčastnili aj výstupu na Vyšnokubínsku skalku.


♦ Aké máte plány do budúcnosti?
- Chceli by sme zorganizovať deň zdravej výživy spojený s ochutnávkou produktov zdravej výživy, prednášku o pitnom režime, príprave, priebehu a rehabilitácii po kardiochirurgických zákrokoch. V pláne máme pozvať psychológa a zistiť možnosti na monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci v akútnych stavoch. Nadviazali sme spoluprácu s kardioklubom z Liptovského Mikuláša, ktorú chceme ďalej rozvíjať.


♦ Kde a kedy vás môžu záujemcovia o stretnutie s vami navštíviť?
- Stretávame sa každý prvý štvrtok v mesiaci o piatej hodine popoludní v priestoroch zasadačky v MsKS na prvom poschodí vedľa OTP banky. Privítame každého, komu nie je ľahostajný jeho zdravotný stav. Veľmi dôležité je neuzatvárať sa do seba. Treba ísť medzi ľudí, rozprávať sa o všetkom a práve kardioklub je to správne miesto.

 

Martin Pavelek


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI