PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

PROGRAM 25.9.2009

 

 


 

Na Slovensku sú tri ústavy srdcových a cievnych chorôb, ktoré vznikli transformáciou na akciové spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.
Okrem nich sú na slovenskú aj ďalšie špecializované pracoviská - tzv. kardiocentrá.

Sú to hlavne :

  • Detské kardiocentrum Bratislava
  • Kardiocentrum Nitra
  • Kardiocentrum Martin
  • Kardiocentrum Prešov

Ústavy srdcových a cievnych chorôb, ale aj jednotlivé kardiocentrá sa predstavia v programe našej konferencie.

 

Kardioklub SK sa na konferencii predstaví vo svojej prezentácii, v ktorej budú informácie o vzniku, minulosti, súčasnosti a budúcnosti Kardioklub SK.

Neoddeliteľnou súčasťou prezentácie bude aj prezentácia už zrealizovaných projektov, ale aj projektov, ktoré na svoju realizáciu ešte len čakajú.

 

Sanofi-Aventis-Zentiva - je významná farmaceutická spoloč-nosť, ktorá sa zameriava na starostlivosť o zdravie po celom svete.
Spoločnosť Sanofi-Aventis patrí medzi najväčšie farmaceutické spoločnosti na svete  a na Slovensku patrí medzi prvú trojku. Centrála spoločnosti sa nachádza v Paríži vo Francúzsku. Riaditeľstvo na Slovensku je v Bratislave.
V portfóliu predávaných produktov spoločnosti Sanofi-Aventis je viacero liekov, ktoré sú svetovou jednotkou vo svojej kategórii – na liečbu trombózy, kardiovaskulárnych ochorení, porúch spánku, epilepsie, cukrovky a rakoviny. Tieto lieky sú pacientom k dispozícii na lekársky predpis.
Základom celosvetového rastu spoločnosti Sanofi-Aventis je vysoko produktívny a inovatívny sektor výskumu a vývoja s približne 11.000 vedcami, ktorí pracujú na vývoji inovatívnych terapeutických postupov vo viac ako 20 výskumných centrách na troch kontinentoch. V súčasnosti sa približne 30 projektov výskumu a vývoja nachádza v pokročilej fáze realizácie.

 

Publikácia " NA SRDCI ZÁLEŽÍ"

 

 

SPOLOČENSKÝ VEČER - Gala program

Záverečný a zároveň aj rozlúčkový večer účastníkom Národnej konferencie - III.stretnute kardioklubov vytvorí nezabudnuteľnú atmasféru.
 

aaaaa-copy

 

 

Gala-večer bude zúčastnených zabávať skupina

VETERÁNI

zo Spišského Podhradia

- želáme príjemnú zábavu !

 

 

VSTUPNÉ :

Benefičné vstupné 1 €
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI