PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

srdce-unavene

Na úvodnej stránke sme sa Vás pýtali, či sa bojíte, že dostanete infarkt, či máte hypertenziu, či máte cukrovku, alebo sa bojíte, že po prekonaní prvého (niekto druhého) infarktu Vám hrozí ďalší infarkt.

 

Alebo sa skutočne bojíte poznať pravdu o svojom zdraví ?!

Ste skutočne takí nezodpovední k svojim blízkym, že ich chcete trápiť neistotoou o vašom zdraví ?

 

Hypertenzia, cukrovka, stres a ďalšie záťaže kardiovasulárneho systému sa zákonite musia niekde prejaviť.

 

V súčasnosti sa lekárska prehliadka sústredí na základné ukazovatele zdravia, a vyšetrenie kardiovaskulárneho systému navrhujú lekári len mimoriadne. Je potom pochopiteľné, že preventívna prehliadka neodhalí zúženie ciev na srdci alebo niekde inde v kardiovaskulárnom (srdcovo-cievnom) alebo kardiocelebrálnom (srdcovo-mozgovom) systéme.

 

Zdravé (adaptívne) ľudské srdce pracuje ako high-tech nástroj s dvojitou funkciou: Kým toto super citlivo a priebežne zaznamenáva vonkajšie a vnútorné signály, reaguje priamo na reálne podnety s jemne vyladenými zmenami ("Varianty") srdcového tepu.

Tento jav sa nazýva "variabilita srdcovej frekvencie" (Hearth Rate Variability, skrátene "HRV"). Niektorí ľudia hovoria o "variability srdcovej frekvencie". 

HRV popisuje schopnosť srdca zmeniť časový interval od jedného sťahu do ďalšieho sťahu, priebežne (závislé na zaťažení) a je tak flexibilné a dokáže sa rýchlo prispôsobovať neustále sa meniacim výzvam. To je opatrenie všeobecnej adaptability organizmu ("Global Health")  na vnútorné a vonkajšie podnety.

HRV je považovaná za ukazovateľ aktivity autonómnej regulácie obehovej funkcie a ako konečná metóda analyzuje činnosť autonómneho nervového systému.


Zmena (väčšinou zníženie) HRV bolo hlásené v spojení s rôznymi patologickými zmenami ako je hypertenzia, krvácavé šoky a septický šok.

 

HRV našlo svoju úlohu ako prediktor úmrtnosti po akútnom infarkte myokardu.

 

Využite niektorý z našich programov

a nechajte si u nás vyšetriť svoje HRV !

 

HRV = variabilita srdcovej frekvencie umožňuje získať aj ďalšie dôležité informácie o vašom zdraví a stave vašej autonómnej nervovej sústavy.

 

Autonómny nervový systém prostredníctvom rovnováhy medzi sympatikom a parasympatikom udržiava naše telo v optimálnom stave tak, aby sme pociťovali zdravotný komfort.

 

 

O potrebe rovnováhy hovorili už starí číňania, ktorí hovorili o rovnováhe vplyvu Jin a Jang.

 

Vzťah medzi jin a jang je univerzálny zákon materiálneho sveta. Je princípom a zdrojom existencie všetkých vecí okolo nás. Táto teória sa zaoberá neustálym bojom a dynamickým vyrovnávaním týchto elementov nielen v prírode a vesmíre, ale aj v organizme človeka. Spánok sa strieda s bdením, po kontrakcii svalu nastáva jeho relaxácia, po vdychu výdych atď. Starí učenci použili vodu a oheň ako symboly základných vlastností jinu a jangu. K jinu podobné ako k vode patrí chlad, smer dolu, šero, zatiaľ čo základné vlastnosti jangu sú podobné ohňu a zahrňujú teplo, smer hore a jasno. Z týchto charakteristík možno odvodiť, že všetko čo má charakter pokoja, nehybnosti, chladu, smeruje dolu, je vo vnútri, má charakter asténie, inhibície, pomalosti, alebo je podružné patrí jinu. Všetko čo sa hýbe, je horúce, je hore alebo smeruje hore, je vonkajšie, jasné, sténické (s tendenciou k nadbytku a hyperfunkcii), excitované, hlavné má charakter jang. Takisto orgány a tkanivá človeka patria buď jinu alebo jangu podľa lokalizácie či funkcie. Princípy jin a jang tvoria uzavretý celok. Spotreba jinu má za následok okamžitý nárast jangu a naopak. Podľa starých čínských učencov choroba vzniká ak sa jin alebo jang dostávajú do prevahy alebo naopak porážky. Pritom vonkajšie faktory napríklad prostredia môžeme priradiť k fenoménom jin a jang. Potom prevaha škodlivého jinu - ako chlad a vietor spotrebuje jang, ktorý reprezentuje teplo a podľa tradičnej čínskej medicíny vzniká syndróm z chladu. Na druhej strane prevaha škodlivého jangu - ako vysoká vonkajšia teplota prostredia skonzumuje jin, málo jinu spôsobí prevahu jangu a vznikne syndróm z tepla.

 

Vzťah medzi sympatikom a parasympatikom je rovnaký ako vzťah jin a jang, kde sympatikus/jang je akcelerátorom (plyn ako v aute) a parasympatikus/jin je decelerátor (brzda v aute).

 

Udržujte svoje vnútro v rovnováhe, aby ste boli zdraví a mohli ste vies život v zdravom životnom štýle.

 

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI