PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Kardioklubu SK poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 100 Sk.

4. Vyberte si Kardioklub SK

                   

Názov : KARDIOKLUB SK
Forma : Občianske združenie
IČO : 35576871
DIČ : 2022 193910
Ulica : Zemplínska 8
Mesto : Košice
PSČ : 04001
Okres : Košice I
Štát : Slovenská republika

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.,
            pobočka Zvolen
            IBAN: 1409 0000 0000 5152337887

 

Poštová adresa : 

               Kardioklub SK

               kúpele Sliač

               96231   SLIAČ5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o Kardioklube SK = prijímateľovi sú už napísané vo Vyhlásení, Vy vyplňte požadované údaje podľa poučenia a sumu, ktorú nám chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Kardioklubu SK.

Poznámky :
- Do kolónky ROK už je vpísaný rok 2019
- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Číslo účtu Kardioklubu SK nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet Kardioklubu SK prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO Kardioklubu SK = prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne - už je vyplnené, nemusíte túto časť tlačiva vyplňovať.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
17.január
 2021
_____________
 

NAŠI PARTNERI