PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

PRE PRÁVNICKE OSOBY

Ak ste akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo, združenie, platia pre Vás rovnaké pravidlá pre určenie 2% z odvedenej dane za právnicku osobu - firmu.

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2019 :

1. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech Kardioklubu SK = jedného prijímateľa je 250 Sk.

2.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Kardioklubu SK, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 250 Sk na jedného prijímateľa.

3.
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú tu :

                    Názov : KARDIOKLUB SK
                    Forma : Občianske združenie
                    IČO : 35576871
                    DIČ : 2022 193910
                    Ulica : Zemplínska 8
                    Mesto : Košice
                    PSČ : 04001
                    Okres : Košice I
                    Štát : Slovenská republika
                   Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.,
                                 pobočka Zvolen
                                 IBAN: 1409 0000 0000 5152337887

4.
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

5.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Kardioklubu SK.

Poznámky :
- Číslo účtu Kardioklubu SK nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet Kardioklubu SK prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.
- IČO Kardioklubu SK = prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
17.január
 2021
_____________
 

NAŠI PARTNERI