PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

PRE FYZICKÉ OSOBY - ŽIVNOSTNÍCI

Ak ste živnostník, platia pre Vás rovnaké pravidlá pre určenie 2% z odvedenej dane za fyzickú osobu - firmu.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019 :

1.
Vyberte si Kardioklub SK zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019, ktorému chcete poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech Kardioklubu SK je 100 Sk.

2.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Kardioklubu SK, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 100 Sk pre prijímateľa.

3.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete tu :
                   

Názov : KARDIOKLUB SK
Forma : Občianske združenie
IČO : 35576871
DIČ : 2022 193910
Ulica : Zemplínska 8
Mesto : Košice
PSČ : 04001
Okres : Košice I
Štát : Slovenská republika
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.,
            pobočka Zvolen
            IBAN: 1409 0000 0000 5152337887

Poštová adresa :

                 Kardioklub SK

                 kúpele Sliač

                 96231   SLIAČ

4.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Kardioklubu SK.


Poznámky :
- Číslo účtu Kardioklubu SK nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet Kardioklubu SK prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
- IČO Kardioklubu SK sa do koloniek vypisuje zľava


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
17.január
 2021
_____________
 

NAŠI PARTNERI