PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Vážení návštevníci našej klubovej webstránky,

v dňoch 6. až 9. septembra sme na našej stránke urobili bleskovú anketu návštevníkov stránky. Výsledok je nasledujúci :

Výsledok ankety potvrdil naše očakávania, a preto sme sa rozhodli, že Vám položíme ešte jednu otázočku v nasledujúcej ankete, ktorá bola prístupná od 10. do 16.septembra 2012. Výsledky ankety sú tu :

Za účasť v ankete úprimne ďakujeme.

Sľúbili sme vám, že 17.septembra zverejníme spôsob, ako sa dá kontrolovať kvalita lekárovej práce. Tu je odpoveď :

Komplexné hodnotenie zdravia

Analýza variability srdcovej frekvencie získala mimoriadnu popularitu v posledných niekoľkých rokoch ako jeden z najúčinnejších prediktorov nešpecifického zdravotného rizika.
Vedecké a klinické štúdie preukázali jeho užitočnosť v takmer všetkých medicínskych odborov.
QHRV je neinvazívny, plne automatizovaný počítačový systém, ktorý poskytuje údaje o variabilite srdcovej frekvencie (HRV), analýzu krvného tlaku a analýzu rýchlosti pulznej vlny (Pulse Wave Velocity = PWV), analýzu pre kvantitatívne hodnotenie autonómneho nervového systému (ANS) a autonómnej bilancie (sympatiku a parasympatiku).
Inovatívna technológia QHRV zahŕňa počítačovú analýzu HRV a posudzovanie autonómnych funkcií, takže je vhodná vo väčšine klinických odborov medicíny.
QHRV je výsledkom viac ako 30 rokov aplikovaného vedeckého výskumu tímom renomovaných lekárov a špecialistov. Na čele tohto výskumného tímu je

Prof. Svetoslav Danev MD, DrCSc.

jeden z priekopníkov v teórii analýzy a klinického overovania HRV, ako aj prvý prezident Európskej spoločnosti pre analýzu HRV.
QHRV ponúka možnosť akumulačného hodnotenia telesnej a duševnej záťaže. Preťažovanie organizmu a nedostatočný pohyb sú klasické faktory zdravotného rizika, čím dochádza k rozvoju život ohrozujúcich špecifických chorôb.
QHRV analýza rýchlosti pulznej vlny je založená na fyziologickom jave, v krvnom obehu pozorovateľnej a merateľnej arteriálnej elasticity a pevnosti.
Výsledok komplexného hodnotenia zdravia poskytujú tieto výstupy :

  • Analýza autonómnej rovnováhy
  • Kardiovaskulárne hodnotenie
  • Ischemicko respiračné hodnotenie
  • Analýza variability srdcovej frekvencie
  • Hodnotenie kumulatívneho strsu
  • Test kardiovaskulárnej kondície
  • Hodnotenie záťažového EKG
  • Analýza celkového zdravia

Variabilita srdcovej frekvencie (HRV) je presný a spoľahlivý odraz mnohých fyziologických faktorov modulovaných normálnym rytmom srdca. HRV poskytuje účinný nástroj pre sledovanie súhry medzi sympatikom a parasympatikom, a autonómneho nervového systému (ANS).
QHRV produkty zahŕňajú teoretické a klinické aplikácie analýzy HRV s osvedčenou metodikou pre monitorovanie a hodnotenie zdravotného stavu pacienta.


Toľko oficiálna správa.

Výsledky získané z merania variability srdcovej frekvencie sú údaje, ktorých analýzov sa dajú predpovedať ešte neviditeľné choroby, ktorých príznaky ešte nie sú viditeľné.

Nás ale najviac zaujíma skutočnosť, že variabilita srdcovej frekvencie dokáže odhaliť úspešnosť vášho lekára pri diagnostikovaní vášho ochorenia a zobrazí aj skutočnosť, či nastavená liečba, predpísané lieky a terapie zaberajú a váš zdravotný stav sa zlepšuje.

Opakovaným meraním sú získané nové parametre, ktoré v porovnávacej analýze potvrdia správnosť a úspešnosť vášho lekára pri liečbe vášho ochorenia, teda analýza ukáže kvalitu práce vášho lekára.

Toto meranie je v zozname výkonov zdravotnej poisťovne, takže lekári ho môžu poskytnúť na úhradu zdravotnej poisťovne.

Žiadajte svojho lekára, aby pred a počas vášho liečenia, pri každej vašej návšteve ambulancie, vykonal meranie variability srdcovej frekvencie = HRV.

Ak neuspejete, pýtajte sa, prečo sa tomu bráni, alebo sa obráťte na nás - my vám toto meranie urobíme pomocou DANTEST (Danevov test) a výsledky merania môžete predložiť vášmu lekárovi na konzultáciu. Určite vám rád vysvetlí všetky namerané hodnoty získané pri Komplexnom hodnotení vášho zdravia.

QHRV Professional software (Danevov test) bol vyvinutý podľa noriem a matematických postupov stanovených pre krátkodobé analýzy HRV :

- The European Society of Cardiology = Európska kardiologická spoločnosť

- The North American Society of Pacing and Electrophysiology

QHRV Professional je v súlade s FDA 510.

QHRV Professional aj súlade s nasledujúcimi normami :

EN ISO 13485:2003, EN 60601-1:1990, EN 60601-1-1:2001, EN 60601-1-2:2001, ANSI-AAMI EC57-98, ANSI-AAMI EC13:2002, EMC, smernice 93/42/EHS

Tieto zariadenia spĺňajú všetky USA a EÚ zdravotné bezpečnostné normy.

________________________________________

.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI