PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 

 

Vážení priatelia,

 

v súčasnej, ekonomicky náročnej dobe, sme sa rozhodli umožniť členom Kardioklub SK a všetkým ostatným záujemcom , aby si privyrobili finančné prostriedky podľa vlastných schopností a možností.

 

 

Záleží na Vašich schopnostiach a možnostiach, pre ktorý druh spolupráce sa rozhodnete. Ponúkame dve základné varianty spolupráce :

 

 

 

 

_____________________________________________

 

_____________________________________________

 

Spolupráca s Anti-STRESS Center je založená na spolupráci pri propagácii, sprostredkovaní a predaji programov Anti-STRESS Center Sliač - viac o jednotlivých programoch nájdete TU

 

Okrem ponúkaných programov Anti-STRESS Centra Sliač môžeu spolupracovníci aktívne ponúkať produkty z ponuky uverejnenej v  Náš obchod, kde za sprostredkovanie predaja získavajú príjemné provízie. Podmienkou vypatenia provízie je nezameniteľná identifikácia spolupracovníka Anti-STRESS Center Sliač.

 

_____________________________________________

_____________________________________________

 

Spolupráca s Kardioklub SK ako registrovaný distribútor produktov spoločnosti Medeia Ltd. Kanada ja založená na princípoch klasickej obchodnej aktivity, kde registrovaný distribútor pracuje samostatne na svoje meno, na svoj účet a na svoje riziko s podporou Kardioklub SK (obchodný zástupca spoločnosti Medeia Ltd. Kanada pre Slovensú republiku, Českú republiku, Maďarsko a Poľsko).

Podmienky spolupráce sú uvedené v Obchodných a distribučných podmienkach - viac informácii o podmienkach nájdete TU

 

 

___________________________________________________

Neoddeliteľnou súčasťou pre uznanie registrácie partnerstva je

absolvovanie vstupného školenia,

 

kde sa podrobne zoznámite so systémom medicínskeho vyšetrenia DANTEST.

___________________________________________________

 

Už po zaregistrovaní sa za registrovaného partnera produktov Medeia Ltd. Kanada, dostanete poštou (na dobierku v cene 29,- EUR) podrobné informácie o medicínskom vyšetrení DANTEST, dostanete vstupné skriptá a podrobnosti potrebné pre certifikáciu vášho registrovaného partnerstva.

Pre registráciu klikni TU

___________________________________________________

 

Informácie o medicínskom vyšetrení DANTEST

 

Obsahom informácií o medicínskom vyšetrení DANTEST sú tieto materiály :

  1. Partnerský a distribučný program Kardioklub SK - príručka
  2. Sprievodca systémom a užívateľska príručka - skriptá
  3. Vedecké pozadie QHRV - skriptá
  4. Záväzná prihláška na vstupné školenie registrovaných partnerov produktov Medeia Ltd. Kanada
  5. Rozsah a rozvrh tém počas vstupného školenia
  6. Podmienky certifikácie registrovaného partnera

 

Obsah vstupného školenia pre registrovaných partnerov

 

Vstupné školenie pre registrovaných partnerov medicínskeho vyšetrenia DANTEST je organizované jedenkrát mesačne. Miestom školenia je mesto Sliač.

 

Účastníci školenia majú zabezpečené :

  • ubytovanie - apartmán pre jednu osobu
  • stravovanie - v ubytovacom zariadení
  • školiace materiály súvisiace s QHRV medicínskym vyšetrením DANTEST
  • kontrolné otázky - otázky súvisiace s obsahom testu a preskúšaním pred certifikáciou (neúspešní účastníci môžu test a preskúšanie absolvovať ešte v náhradnom termíne, ktorý mu určí skúšobná komisia. Náklady spojené s opakovaným testom  a preskúšaním znáša v plnom rozsahu uchadzač o registrované partnerstvo medicínskeho vyšetrenia DANTEST)

 

Vstupné školenie si v plnom rozsahu hradí prihlásený uchádzač o registrované partnerstvo !

Cena vstupného školenia pre registrovaných partnerov medicínskeho vyšetrenia DANTEST je súčasťou záväznej prihlášky na vstupné školenie a certifikáciu.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI