PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

O VPLYVE MEDITÁCIE NA ZDRAVIE


Východné meditácie ovplyvnili aj Beatles a Beach Boys. Nový výskum v tejto oblasti robili vedci z inštitútu, ktorý založil guru Beatles. Východné meditácie znižujú krvný tlak a tiež majú pozitívny vplyv na hladinu inzulínu v tele. S takýmito zisteniami prišla štúdia vedcov z Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles. Na experimentoch s východnými meditáciami a ich porovnaní s bežnými relaxačnými technikami sa zúčastnili ľudia, ktorí sa liečili na koronárne ochorenia. Výskum prebehol na 104 pacientoch rozdelených do dvoch skupín. Členovia prvej v priebehu 16 týždňov pravidelne meditovali. Každé ráno aj večer sa 20 minút sústredili na mantry, opakujúci sa relaxačný zvuk. V tejto skupine bolo 53 ľudí, v druhej, kontrolnej, päťdesiatjeden. Táto skupina dobrovoľníkov, so zdravotným stavom porovnateľným s meditujúcimi pacientmi, venovala rovnaký čas štandardným relaxačným technikám - navštevovali prednášky, diskusie a vypracovávali domáce cvičenia o vplyve stresu, zdravej životosprávy a cvičenia na srdce. Meditujúcej skupine sa po skončení výskumu znížil priemerný systolický tlak, pričom najväčší skok bol zo 126 na 123. Dolná hodnota tlaku krvi, diastolický tlak, sa nezmenil ani v jednej skupine. Štúdia tak potvrdila zistenia, ktoré priniesli už niektoré predchádzajúce vedecké práce. Prišla však aj s niečím novým - meditácia má vplyv aj na úroveň inzulínu v krvi. V meditujúcej skupine sa hodnoty glukózy a inzulínu o niečo zmenšili, naopak, v druhej skupine, venujúcej sa štúdiu vplyvu stresu na srdce, sa tieto hodnoty zvýšili. Prečo má východná meditácia pozitívny vplyv na mnohé telesné funkcie, je pre vedcov zatiaľ len dohadom. Jedným z dôvodov by mohlo byť zníženie prirodzených reakcií na stres, ktoré nastáva pri meditácii, čím môže v tele klesnúť úroveň stresového hormónu kortizolu. To vyvolá ďalšie pozitívne zmeny v telesnej činnosti. Vedci, ktorí na výskume pracovali, sa však nevyhli istému podozreniu zo zaujatosti. Súčasťou tímu totiž boli aj lekári pracujúci na Maharišiho univerzite manažmentu vo Fairfielde, v americkom štáte Iowa. Túto školu založil Mahariši Maheš Jogi, ktorý sa pričinil o celosvetové rozšírenie niektorých východných meditačných praktík. Známy sa stal tiež ako guru Členov Beatles a Beach Boys. Lekárka Noel Bairey Merzová, ktorá bola spoluautorkou výskumu, no k ľuďom pracujúcim na Maharišiho univerzite nepatrila, tvrdí, že zaujatosť v jej výskumnej práci nie je o nič väčšia ako v prípade vedcov, ktorí sa venujú napríklad výskumu vplyvu liekov a sú platení farmaceutickými spoločnosťami. Štúdiu o pozitívnom vplyve východnej meditácie na srdce uverejnil vedecký časopis Archives of Internal Medicíne. Východné praktiky a ich aplikácia v západnej medicíne zaujali aj iný tím bádateľov, tentoraz z Texaskej univerzity. Vedci zisťovali vplyv jogy na ženy zotavujúce sa po rakovine prsníka. Opäť rozdelili skupinu žien na dve časti, pričom jedna sa venovala dvakrát do týždňa joge, druhá viedla bežný život. Ženy boli po operácii prsníka a brali dávky chemoterapie. Po šiestich týždňoch všetky účastníčky vyplnili dotazník, v ktorom odpovedali na rôzne otázky týkajúce sa ich fyzického a psychického stavu či kvality života. Ich odpovede vedci premietli do stupnice od nula do sto. Ženy v jogovej skupine dosahovali vyššie hodnoty v takmer všetkých okruhoch. Rozdiel bol najviditeľnejší pri fyzickej aktivite, kde jogová skupina mala priemer 82 bodov, kontrolná vzorka žien 69. Experiment prezentovali jeho autori na lekárskej konferencii v Atlante organizovanej Americkou spoločnosťou pre klinickú onkológiu. Vedci teraz pripravujú výskum, ktorý by porovnával vplyv jogy a strečingu. Chcú zistiť, či na telo zotavujúce sa po rakovine má joga rovnaký vplyv ako iná príbuzná fyzická aktivita, alebo v prípade jogy zohrávajú úlohu aj jej ďalšie súčasti, sprevádzajúce fyzické cvičenia - meditácie, uvoľňovacie techniky či kontrola dychu.

 

Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, poštou alebo mailom, aby ste si dohodli konkrétny termín realizácie vami požadovaného programu.

0948600456          0944245293

 

Na úhradu vybraného programu
v Anti-STRESS-CENTER Sliač
môžete použiť RelaxPass, UniverzalPass alebo VitalPass.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI