PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ČO JE TO STRES ?

stress

Všeobecná hrozba stresu je novodobou pandémiou ľudstva a nevyhla sa ani nášmu malému Slovensku. Mnoho ľudí ale nevie, čo to vlastne stres je. Stres je fyziologický jav, kde psychický stres je len jednou jeho súčasťou, pričom o ostat- ných sa takmer nehovorí.
Preto na úvod sa so stresom oboznámime aspoň v základ- ných definíciách.

 

Čo je to stres ?

 

Najčastejšou formou stresu je kombinácia úzkosti (napätie, nervozita) a depresia (pocit vyčerpania, smútku). Často sa spája s poruchami spánku, panickými pocitmi a hnevom. Bežné sú aj problémy s pitím, nedostatočná sebadôvera, choroby a životné problémy. Tieto problémy majú sklon k vzájomnému prepojeniu, čím vzniká „bludný kruh“ :

 


Preštudujte si tento bludný kruh. Väčšina z vás sa v ňom nájde. Nemusia sa u vás prejaviť všetky uvedené problémy, ale je pravdepodobné, že to nebude len jeden.
 

Typické príznaky stresu :
 

      utrápenosť        záchvaty paniky 
únava netrpezlivosť
hnev slabá koncentrácia
zlý spánok neschopnosť vypnúť
               pocit zbytočnosti           očakávanie toho  najhoršieho
pocit beznádeje plačlivosť
podráždenosť nadmerné pitie alkoholu

 

Stres je reakcia nášho tela a duše na vonkajšie  podmienky, ktoré môžu byť pozitívne, tak aj negatívne, ale vždy vyvolávajú v nás psychické a fyzické procesy, ktoré ovplyvňujú naše správanie sa a naše zdravie.
Stres je pozitívny ak trvá krátko. Pomáha nám zvládnuť náročné životné situácie. Pri dlhodobom strese v dôsledku preťaženia, dochádza k vyčerpávaniu organizmu a k zníženiu činnosti imunitného systému, čo spôsobuje  vznik chorôb rôzneho druhu.


Po stresových aktivitách potrebujeme „vypnúť“, uvoľniť sa a dať možnosť organizmu spustiť program regeneračnej samoregulácie, aby nedošlo k preťaženiu.


Prevenciou pred dlhodobým nezdravým napätím - stresom je pravidelné striedanie činností, ktoré sa vzájomne doplňujú.

 

Zakladateľom náuky o strese je maďarsko - nemecko - kanadský fyziológ, endokrinológ a komárňanský rodák Hans Selye. Jeho pôvodná definícia ešte z doby tesne pred druhou svetovou vojnou , znie :

 

„Stres je nešpecifická
(t.j. nastávajúca po rôznych záťažiach stereotypu) fyziologická reakcia
na akýkoľvek nárok na organizmus kladený“.

 

Psychológovia uvádzajú, že stres je nadmerná záťaž i stav prejavujúci sa špecifickou adaptačnou reakciou, ktorou sa mobilizuje odolnosť organizmu(rezistencia) najmä produkciou tzv. adaptačných hormónov (kotosteroidy, adrenokortikotropný hormón a i.).
 

 

Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, poštou alebo mailom, aby ste si dohodli konkrétny termín realizácie vami požadovaného programu.

0948600456      0944245293

 

Na úhradu vybraného programu

v Anti-STRESS-CENTER Sliač

môžete použiť RelaxPass, UniverzalPass alebo VitalPass.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI