PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O STRESE

stress

Hovoriť o strese je bezpodmienečne nutné, pretože stres je jedným z hlavných rizikových faktorov vzniku kardiovasku- lárnych ochorení, ktoré postihujú významnú časť spoločnosti.

 

Vymedzenie pojmu stres

 

“Stres je nadmerná záťaž i stav prejavujúci sa špecifickou adaptačnou reakciou, ktorou sa mobilizuje odolnosť organizmu(rezistencia) najmä produkciou
tzv. adaptačných hormónov
(kotosteroidy, adrenokortikotropný hormón a i.)”.
 


Typy stresu

Pôsobenie stresu na ľudský organizmus má takmer vždy negatívne účinky, pretože poškodzuje ľudské zdravie a narúša psychiku človeka. Napriek tejto skutočnosti poznáme aj stres, ktorý je pre činnosť človeka prospešný. Pozitívny stres – pôsobí na človeka tak, že pod jeho vlyvom je schopný vydať maximálny výkon, dokáže zmobilizovať ľudské sily, ktoré v nestresovej situácii človek nedokáže využiť. Príkladov je v živote veľmi veľa. Príkladom je stres chcený (international/calculated stress) úmyselný, vyvolávaný výnimočnosťou navodenej situácie (skok padákom, vysiľňujúca vysokohorská túra, hlbinné potápanie atď.) vyvoláva stav zmeneného vedomia, prekročenie doterajších hraníc možností, miest sebadôvery pre ďalší život. Pozitívny stres je veľmi dôležitý pri vyvolávanÍ motivácie a poskytovanÍ informácií, ak jeho stimulácia prebieha v náročnej situácii. Napätie a vzrušenie sú potrebné, aby sme sa mohli tešiť z mnohých životných situácii, bez ktorých by bol život poriadne nudný.

Negatívny stres – pôsobí na človeka dlhodobo, nadmerne a má škodlivé účinky na fyzické a psychické zravie človeka. Prejavuje sa pocitom beznádeje, hnevu, flustrácie, strachu a smútku. Stres predlžovaný (prolonged stress) s prolongovaným (preťahovaným, čím dlhšie trvajúcim), tým je väčšia pravdepodobnosť psychosomatického ochorenia. Stres tiež vyvoláva pocit naliehavosti a čulosti, ktoré je potrebný na prežitie človeka v ohrození, napr. keď prechádzame cez cestu v rušnej premávke alebo šoférujeme v zlom počasí. Nadmerné uvoľňovanie v takýchto situáciách by mohlo mať smrteľné následky.

Vnútorné stresory - medzi nich patria: súčasti životného štýlu (kofeÍn, nedostatok spánku, nabitý program), negatÍvny postoj (pesimistické myslenie, sebakritika, nadmerné analyzovanie...), psychický postoj (nerealistické očakávania, branie vecí osobne, myslenie v štýle “všetko alebo nič”, zveličovanie, strnulé myslenie), stresujúce osobnostné črty. Tieto faktory vyvolávajú viaceré symptómy citového a duševného stresu, tie najbežnejšie sú: hnev, úzkosť, obavy, strach, smútok.


Fázy stresu

Stres rozdeľujeme do troch fáz: fáza poplachu, fázu adaptácie a fázu vyčerpania. Fáza poplachu je reakciou “bojuj alebo utekaj”, ktorá pripravuje organizmus na okamžitú akciu. Ak zdroj stresu pretrváva, potom sa organizmus pripraví na dlhodobú ochranu vylučovaním ďalšÍch hormónov, ktoré zvyšujú hladinu krvného cukru a krvný tlak. Táto fáza adaptácie, ktorá je dôsledkom vystavenia sa dlhodobého stresu, je bežná a nemusí byť škodlivá, ale bez období uvoľnenia a obdobia oddychu na vyrovnanie sa so stresovou situáciou, ktorá prechádza do negatívneho stresu. V nepretržitom, chronickom strese sa človek dostáva do fázy vyčerpania, kde duševné, fyzické a citové zdroje trpia a organizmus prežíva “nadobličkové vyčerpanie”, keď hladina krvného cukru sa zníži, pretože sa nadobličky vyčerpali. Toto vedie k poklesu tolerancie voči stresu, progresívnemu duševnému a fyzickému vyčerpaniu, chorobe a kolapsu.


(Stres a relaxácia)
(Srdce a hnev)
(O meditácií)

 

Na úhradu vybraného programu

v Anti-STRESS-CENTER Sliač

môžete použiť RelaxPass, UniverzalPass alebo VitalPass.

 


 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI