PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 

 

 


Rozsah stavu kondície od zlej k dobrej, je uvedený na stupnici zobrazených výsledkov s číselnou hodnotou :

• Index kondície (fitness)

• Koeficient srdca

• Koeficient ciev

Existuje štatisticky dôležitý vzťah medzi výsledkami testu kondície a výsledkami získanými z hodnotenia maximálnej pracovnej kapacity veloergometrického testu.
 

Nepriaznivé výsledky testu kondície registrujú športovcov, ktorí užívajú rozličné látky stimulácie.
Analýzy kondície (Fitness analýzy) sú výsledkom niekoľkých rokov vedeckého programu, počas ktorého boli testovaní mnohí jednotlivci (športovci, dospelí a kardiovaskulárni pacienti). Táto analýza zabezpečuje blízky vzťah medzi získanými výsledkami a skutočným zdravotným rizikom.
 

Opis výsledkov analýzy testu kondície (Fitness)


KOEFICIENT SRDCA
Ak je hodnota tohto koeficientu nižšia ako šesť (v relatívnych jednotkách), je táto hodnota nepriaznivá a môže byť dôsledkom nielen nedostatočného srdcového tréningu, ale aj z akéhokoľvek procesu, ktorý znižuje intenzitu dusenia myokardu.


KOEFICIENT CIEV
Ak je hodnota tohto koeficientu nižšia ako šesť (v relatívnych jednotkách), je táto hodnota nepriaznivá a môže byť dôsledkom zníženia citlivosti baroreceptorov. K tomu patrí zvýšenie krvného tlaku alebo počiatočná fáza rozvoja aterosklerózy.


INDEX KONDÍCIE (FITNESS)
To je všeobecné kardiovaskulárne posúdenie pacientovej schopnosti reagovať na požiadavky ortostatického stresu. Hodnoty indesxu kondície pod šesť (v relatívnych jednotkách) sú nepriaznivé a môžu byť dôsledkom imobilizácie, nadváhy, rekonvalescencie alebo iných chorôb, ktoré ovplyvňujú fyzický stav jedinca.
 

Výhodou testu kondície (Fitness Test) je jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie vykonanie, ktoré je vhodné pre masové preventívne prehliadky.

 

Neuspokojivé výsledky analýzy kondície môžu byť indikátorom nebezpečenstva

 

Nedostatok fyzického pohybu a obezita vedú k negatívnej fyzickej kondícii. To je jeden z hlavných faktorov zvýšeného zdravotného rizika z hľadiska kardiovaskulárnych a ďalších patologických javov.
 

 

Výsledky úrovne kondície

Rozsah stavu kondície od zlej k dobrej, je uvedený na stupnici v dolnej časti zobrazených výsledkov s číselnou hodnotou :


• Index kondície (fitness)
• Koeficient srdca
• Koeficient ciev

 

Všetky údaje sú relevantné a akceptovateľné vašim lekárom.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI