PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 

V dnešnej dobe sa starostlivosť o svoje zdravie dostáva na prvé miesto záujmu všetkých ľudí. Väčším problémom ako správny životný štýl je problém možnosti bežnej a nenáročnej kontroly svojho zdravotného stavu - váš osobný zdravotný audit. Tak isto sa medzi priority dostáva aj otázka kontroly lekára, jeho rozhodnutí o nasadení liečby, formy a rozsahu liečby a hlavne zisťovanie úspešnosti liečby.

O strese sa hovorí stále viac a viac. Žiaľ, nie všetky informácie o strese a hlavne o dôsledkoch pôsobenia stresu na ľudský organizmus , sú podložené vedeckými výsledkami a reálnymi znalosťami.

Kardioklub SK v rámci svojej činnosti sa zameral aj na problematiku individuálnej kontroly zdravotného stavu a vplyvu stresu a jeho pôsobenia na naše telo. Väčšina kardiakov, tých ktorým sa podarilo prekonať infarkt myokardu , vám potvrdí, že pred infarktom prežívali enormný stres, nadmernú psychickú a fyzickú záťaž, bez možnosti regenerácie.

 

Je potrebné si uvedomiť, že až 80 % slovenskej populácie je ohrozenej ochorením kardiovaskulárneho systému v dôsledku stresu.

 

Individuálna kontrola zdravotného stavu je potrebou, ktorú si síce všetci uvedomujeme, ale len veľmi málo ľudí sa rozhodne pre realizáciu kontroly. Väčšinou ide o obavu, že ak budete individuálne kontrolovať svoj zdravotný stav, vyjadrite tým nedôveru svojmu lekárovi - čo absolútna väčšina lekárov takúto kontrolu skutočne vníma ako prejav nedôvery voči ich vedomostiam a činnosti. Vo všetkom ale platí

"Dôveruj ale preveruj!"

Preto je celkom nepochopiteľné stanovisko lekárov k ich kontrole. Meranie variability srdcového rytmu = HRV je medicínske vyšetrenie, ktoré akceptujú zdravotné poisťovne na celom svete a aj na Slovensku. Všetci lekári tento medicínsky úkon poznajú, ale ho nevykonávajú a nevyužívajú takto získané výsledky na svoju vlastnú kontrolu činnosti.

Ak stres pôsobí dlhšiu dobu, negatívne ohrozuje organizmus a hovoríme o chronickom pôsobení stresu. Ten svojeou prítomnosťou zapríčiní, že organizmus je v stálej záťaži a nerovnováhe. Dôsledkom toho je oslabenie imunitného systému organizmu, poškodenie väčšiny buniek, ich schopnosti samoregenerácie (schopnosť obnoviť svoju funkciu bez vonkajšieho zásahu) a v konečnom štádiu dochádza k zlýhaniu pôvodných činností bunky.

 

Nastáva chorobný stav !

 

Naša pacientska organizácia v spolupráci s externými spolupracovníkmi vytvorila špecializované pracovisko, na ktorom tím odborníkov dokáže :

 • skontrolovať neinvazívnou formou váš skutočný zdravotný stav
 • zistiť, či ste v ohrození infarktu myokardu, mozgovej príhody alebo inej závažnej kardiovaskulárnej nemoci
 • zistiť, či vo vašom organizme sa nezačínajú zmeny štruktúry niektorých buniek ako predzvesť závažného ochorenia
 • skontrolovať účinnosť a úspešnosť nastavenej liečby vašim lekárom
 • zistiť aký je vplyv kúpeľnej liečby a rehabilitácie na váš organizmus
 • analyzovať vhodnosť rehabilitačných cvičení vo fitness a wellness centrách
 • odhaliť rozsah a pôsobenie stresu v organizme - meranie stresu
 • dešifrovať informácie o pôsobení stresu na ľudský organizmus
 • aký veľký vplyv má stres na váš organizmus
 • či dokáže váš organizmus úspešne bojovať s dôsledkami stresu
 • či dokážete dostatočne regenerovať svoj organizmus na obranu proti stresu
 • poradiť, usmerniť a pomôcť pri záchrane vášho zdravia a života
   

Sme prví, ktorí dokážu váš zdravotný stav zmerať, a teda aj presne definovať klinický nález, ktorý pomocou anamnestického vyšetrenia dokážeme pomerne presne definovať a určiť rozsah dôsledkov na váš organizmus.

Každý náš klient dostane po ukončení vyšetrení rozsiahlu písomnú správu - osobný zdravotný audit v slovenskom jazyku tak, aby obsah správy bol zrozumiteľný nie len lekárovi, ale aj samotnému pacientovi.

Naša správa - váš osobný zdravotný audit - je určená pre vás a pre vášho lekára. Smelo a bez obáv mu môžete správu predložiť, aby sa s výsledkami a analýzami mohol čo najpodrobnejšie zoznámiť. Na základe výsledkov meraní a ich analýzy môže úspešne korigovať rozsah a formy prípadnej vašej liečby.

 

Vyšetrenia zdravotného stavu a  stresu sú vykonávané niektorou z medicínskych vyšetrovacích metód Q-HRV DANEV-testu, podľa požiadavky pacienta alebo podľa požiadavky lekára.

Všetky medicínske vyšetrenia Dantest sú certifikované a sú vykonávané na zariadeniach spoločnosti MEDEIA Ltd. Kanada. Výsledky z týchto zariadení sú akceptované Európskou kardiologickou spoločnosťou a North American Society - americkou spoločnosťou pre stimuláciu a elektrofyziológiu.

 

 

Tieto zariadenia spĺňajú všetky USA a EÚ zdravotné bezpečnostné normy.

 

Preštudujte si všetky stránky súvisiace s DANEV-testom, aby ste sa sami presvedčili o relevantnosti výsledkov meraní a hlavne, aký osoh budete mať vy sami z toho, že absolvujete niektorý z našich  programov.


 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI