PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 

Anti - STRESS Center 

je špeciálnou prevádzkovou jednotkou Kardioklub SK.

 

Na základe nášho poznania z každodenných stretnutí a rozhovorov s pacientami v Kardio-Info-Centrách Košice a  Sliač, došli sme k záveru, že najčastejšou príčinou závažného postihnutia kardiovaskulárneho systému je nedostatočná informovanosť ľudí o ich zdravotnom stave a tiež stres.

Preto Kardioklub SK po niekoľkoročnej príprave zrealizoval jeden zo svojich významných projektov

 

= Anti-STRESS CENTER =
  bioregeneračné, relaxačné a antistresové centrum

 

 

Čo to je Anti-STRESS Center ?

 

Ide o úzko špecializované pracovisko Kardioklub SK, ktorého činnosť je zameraná na diagnostiku ľudského organizmu zameranú na zistenie skutočného zdravotného stavu, stavu kardiovaskulárneho systému, stavu autonómnej nervovej sústavy a vplyvu stresu na váš organizmus, ale aj na edukáciu v oblasti relaxácie a hlavne poskytovanie služieb v oblasti bioregenerácie organizmu.

 

Ponúkame tiež niekoľko programov ( naše programy ), obsahujúcich  komplex vyšetrení pomocou Q-HRV Dantestu, relaxačno-regeneračných cvičení, ktoré dodávajú energiu, prebúdzajú zmysly a cez reč tela otvárajú skryté problémy v organizme.

Skôr ako k realizácii týchto programov pristúpime, vykonávame vstupné orientačné vyšetrenie Q-HRV DANEV-test, ktorého cieľom je zistiť súčasný stav vášho organizmu, rovnováhu vášho autonómneho nervového systému, ako funguje váš hypotalamus, aký je rozsah jeho vplyvu na organizmus, aká je schopnosť organizmu samoregenerácie, prípadne nedostatočnosť schopnosti samoregenerácie. Následne po absolvovaní merania Q-HRV (variabilita srdcového rytmu) vám odporúčime vhodné terapeutické postupy.

 

DANTEST - medicínske vyšetrenie
 

Doporučené pre klinických pracovníkov, poradcov stresu, špecialistov alternatívnej medicíny, terapeutov biofeedback, terapeutov fyzickej rekreácie a relaxácie, špecialistov kardiovaskulárnej rehabilitácie, osobných psychológov a špeciálnych pedagógov.
 

 

Sme prví, ktorí dokážu pomocou Q-HRV DANEV-test určiť osobný zdravotný audit vášho organizmu, určiť výšku vášho zdravotného rizika, vyšetriť úroveň vašej kardiovaskulárnej kondície, zmerať činnosť vášho srdca a vašich ciev, a teda aj presne definovať prípadný klinický nález, ktorý pomocou anamnestického vyšetrenia dokážeme pomerne presne definovať a určiť rozsah ohrozenia vášho organizmus na infarkt myokardu, mozgovú príhodu alebo na prepuknutie iného závažného ochorenia.

 

Toto krátke 5-minútové meranie dokáže odhaliť váš momentálny zdravotný stav, ale aj zaťaženie organizmu stresom, ale hlavne dokážeme zistiť, či váš organizmus je v ohrození niektorou formou civilizačných ochorení !

 

Vykonávame tieto vyšetrenia :

 

     1.   Analýza PWV = Pulze Wave Velocity (rýchlosť pulznej vlny)

 

Meranie pulznej vlny umožňuje včasná zistenie, vysokého tlaku kvi, artériosklerózy (kôrnatenie tepien), stav krvného obehu,relatívny funkčný vek (biologický vek) krvných ciev, porúch v menších cievach, ktoré vám neboli nájdené pri meraní krvného tlaku s manžetou.

Poskytuje informáciu o vašom kardiovaskulárnom zdraví, riadenie progresie ochorenia (kontrola a riadenie napredovanie vášho ochorenia), kontrola nasadených liekov a terapií, ich vplyv na zlepšenie vášho zdravotného stavu, a tým aj kontrolu úspešnosti liečby a úspešnosti lekára, o účinkoch liekov a poskytovaných terapiách, o vplyve vykonaných zmien životného štýlu a stravovacích návykov

 

     2.   Analýza HRV+PWV- analýza variability srdcovej frekvencie a pulznej vlny
 

Pomocou analýzy QHRV zistíme poruchy prevodu vzruchu v srdci, zistíme existenciu extrasistol, zistíme skutočný stav malých ciev,  zisťujeme stav hrubých ciev a srdca, zistíme úroveň kôrnatenia ciev, zistíme výšku rizika srdcových a mozgových príhod. Neoddeliteľnou a veľmi dôležitou je výsledok analýzy o rovnováhe sympatiku a parasympatiku, o úrovni zdravotného rizika, analýze a indexe korelácie. Strest test je súčasťou tejto analýzy a poskytuje informácie o funkčnom veku, o úrovni fyzického a psychického stresu, a indexoch a koeficientoch stresov.

Výsledkom je podrobná profesionálna analýza zdravia.       3.  Test kardiovaskulárnej kondície

 

Analýza kardiovaskulárnej kondície podľa QHRV je kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie stavu vášho kardiovaskulárneho systému, jeho jednotlivých častí (strdce, cievy).

Pre aktívnych ľudí, ktorí sa venujú cvičeniam v posilňovniach alebo športovému tréningu, analýza kardiovaskulárnej kondície podľa QHRV je kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie vhodnosti a úrovne tréningu na základe analýzy HRV.

Nepriaznivé výsledky testu kondície registrujú športovcov, ktorí užívajú rozličné látky stimulácie.

 

Analýza kardiovaskulárnej kondície sa používa na hodnotenie chorých s kardiovaskulárnymi poruchami, ako sú - abnormálne zvýšenie alebo zníženie krvného tlaku, myokardioskleróza, rôzne druhy myokardiopatií infarkt, cievna mozgová príhoda, transplantácia srdca, apod. V týchto prípadoch priebeh testu poskytuje ďalšie dôležité informácie hodnotiace stav Vášho kardiovaskulárneho systému.

 

Úroveň vrcholového športu si vyžaduje vrcholovú úroveň vzdelávania a riešenia. QAthlete je jednoduchý na použitie, interaktívny softvér bol špeciálne navrhnutý tak, aby podporoval šport a výkonnostné ciele športovcov, tímov a športových profesionálov. Ciele a pokyny sú rozdelené podľa jedinečných osobných údajov, ako sú schopnosti, vek, pohlavie a fyzická zdatnosť. Cvičenie, výživa a plány riadenia hmotnosti sú potom presne prispôsobené potrebám športovcov a automaticky naplánované.

Kombinácia ľahko ovládateľného softvéru s neinvazívnym zariadením QAthlete zaznamenáva a analyzuje dáta, vyrába celé spektrum fyziologických správ, hodnotení, výpočtov a údajov o fyzickej spôsobilosti jeho užívateľa. Výsledky hodnotenia môžu byť využité trénerom, športovcom a kondičným odborníkom pre riešenie hlavných problémov, ako sú športové pretrénovanie, správne využitie, cieľové oblasti vzdelávania, prevencia zranení a optimalizovaný výkon.

Pochopenie funkcie vášho tela je nevyhnutné, aby akékoľvek podnikanie a fitness QAthlete hodnotenie poskytnúť vedomosti pre preventívnu zdravotnú starostlivosť a bezpečnejšie tréningy. Tento balíček je založený na výsledkoch prispôsobená riešenie určené pre bezkonkurenčnú atletiky a celkovú starostlivosť o zdravie.

QAthlete poskytuje tieto hodnotenia :

  • Funkčný stav a celkové zdravie
  • Úroveň tréningu a schopnosť adaptácie organizmu na tréningovú záťaž
  • Trendy a vzory výkonov
  • Úroveň stresu a schopnosť zotavenia
  • Fyzická adaptácia na tréningové programy
  • Odporúčania pre prispôsobenie tréningových plánov
  • Účinnosť odbornej prípravy
  • Regeneračná odpoveď

Odborné cielenie, vrátane prístupu k odbornej príprave vytvoril obrovský dopyt po QAthlete zo strany zdravotníckeho personálu vo vysoko výkonných zdravotníckych centrách, wellness a fitness kluboch, kúpeľoch a športových kluboch.

 

_____________________________________

 

PRACOVNÝ ČAS :

PONDELOK 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00
UTOROK 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00
STREDA 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00
ŠTVRTOK 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00
PIATOK 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00
SOBOTA objednaní objednaní
NEDEĽA - -

 

Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, poštou alebo mailom, aby ste sa dozvedeli viac o možnostiach využitia HRV.

 

0948600456         0944245293


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI